Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 04/2022

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 24. 11. 2022

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 04/2022, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz 1669401740_sb_ro_04_2022_schval.pdf (naloucany.cz).


Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.