Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 22. 12. 2022 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 15. 12. 2022

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 22. 12. 2022 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2023 – příprava vhodného obsahu dotace
 4. Dotace Fondu Vysočiny 2023 – výběr vhodných dotačních titulů Kraje Vysočina pro rok 2023
 5. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2023 – projednání a schválení
 6. Inventury 2022 – složení komise, termín inventur – schválení
 7. Dohody o provedení práce pro rok 2023 – návrh dohod a výše odměn, schválení
 8. Odměny členů ZO od 01. 01. 2023 – návrh výše odměn, schválení
 9. Dodatky smluv v oblasti odpadového hospodářství, AVE CZ a ESKO-T – projednání, schválení
 10. Záměr prodeje pozemku p.č. 1131/16 – projednání záměru
 11. Příprava společenské akce „Roman Franc, náš fotograf“ – projednání průběhu akce
 12. Návrh na udělení titulu čestného občanství – návrh a schválení pravidel, schválení udělení čestného občanství
 13. Nadace partnerství, výzva podávání projektů na jarní výsadby stromů v roce 2023 – projednání podání žádosti o dotaci
 14. Informace:
  a. ZD Naloučany – změna vlastníka a vedení družstva k 21. 11. 202
  b. c. Doručená a odeslaná pošta
 15. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany