Krajský úřad Kraje Vysočina - Veřejná vyhláška - Oznámení

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 06. 01. 2023

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ

o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj územíKrajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel aktualizace zásad územního rozvoje ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s ustanovením § 37 odst. 3 stavebního zákona zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (návrh Aktualizace č. 9 ZÚR KrV). Společně s návrhem Aktualizace č. 9 ZÚR KrV je zveřejněna i dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Zpracovaný návrh Aktualizace č. 9 ZÚR KrV včetně dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Kompletní dokumentace návrhu Aktualizace č. 9 ZÚR KrV včetně Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je rovněž zveřejněna na Portálu územního plánování Kraje Vysočina (Portál územního plánování Kraje Vysočina - Homepage (kr-vysocina.cz), téma „Územní plán kraje“, záložka „Projednávané ZÚR“. Přímá adresa je následující: Projednání ÚPD (kr-vysocina.cz).

Kompletní znění vyhlášky naleznete ZDE (po kliknutí se odkaz otevře)