Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 02. 03. 2023 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 23. 02. 2023

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 02. 03. 2023 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2023 – žádost o dotaci, příprava realizace
 4. Plnění rozpočtu obce Naloučany za rok 2022 – informace
 5. Informace o produkci odpadů a nákladů na obecní systém nakládání s odpady za rok 2022 - informace
 6. Inventury 2022 – informace o provedení a výsledku inventur
 7. Činnost kontrolního a finančního výboru v roce 2022 - informace předsedů výborů
 8. Návrh RO č. 01/2023 – projednání, schválení RO
 9. Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2023 – Nemocnice Třebíč
 10. Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ - žádost o projednání připojení ke kampani
 11. Informace k žádosti o dotaci „Dětské hřiště“ – dodatečné doporučení k poskytnutí dotace, další postup
 12. Prodej pozemku p.č. 1131/16 – projednání podmínek prodeje, kupní smlouva
 13. Akce pořádané obcí – pálení čarodějnic, setkání seniorů, tradiční pouť, projednání akcí
 14. Pouť 2023, zajištění dechové hudby – projednání nabídek na vystoupení, schválení výběru
 15. Předání návrhu na vydání Územního plánu Naloučany – schválení návrhu a vydání ÚP Naloučany
 16. Informace:
  a. Tříkrálová sbírka 2023, vybráno koledníky 10.744,- Kč
  b. Závody Českého poháru v silniční cyklistice – 16. 04. 2023
  c. Valná hromada členů „Svazku obcí pro komunální hospodaření“ – 14. 03. 2023
  d. Doručená a odeslaná pošta
 17. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany