Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 11. 05. 2023 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 04. 05. 2023

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: čtvrtek 11. 05. 2023 v 18:30  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2023 – termín a průběh realizace
 4. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. - projednání
 5. Nové mapování intravilánu – dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, termíny
 6. Rekonstrukce systému VVO v ZHP EDU (sirény) – souhlas s umístěním
 7. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, Nadace Partnerství, „Alej a remiz v Naloučanech“ – projednání, schválení smlouvy, změna lokality výsadby
 8. Smlouva pro realizaci mobilních svozů elektrozařízení, ELEKTROWIN a.s. - projednání, schválení smlouvy
 9. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru, EKOKOM - projednání, schválení smlouvy
 10. Akce pořádané obcí – otevření dětského hřiště, tradiční pouť, projednání akcí
 11. Očista pomníku a kříže, cenové nabídky – výběr dodavatele, termín realizace
 12. Oprava kapličky v obci Naloučany – výběr dodavatele, termín realizace
 13. Letní putovní kino – nabídka, projednání
 14. Darovací smlouva (fotografické obrazy) – projednání smlouvy, přijetí daru
 15. Informace:
  a) Daně z nemovitých věcí – informace o seznamech

  b) Valná hromada Svazku obcí pro komunální služby – informace
  c) Valná hromada svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE TŘEBÍČ - informace
  d) Letní dětský tábor BFC – 09. 07.  – 22. 07. 2023
  e) Oslavy 100. Let městka Náměšť nad Oslavou – 18. až 21. 05. 2023
  f) Doručená a odeslaná pošta
 16. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany