Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - Schválený závěrečný účet obce Naloučany pro rok 2022, včetně povinných příloh

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 11. 07. 2023

Na základě § 17, odst. 6, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňujeme Schválený závěrečný účet obce Naloučany za rok 2022, včetně přílohy - Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naloučany, IČO: 00378208, za rok 2022 , které jsou k dispozici:

 - v sekci Ke stažení ⇒ Základní sekce ⇒ 1689098661_sb_schvaleny_zaverecny_ucet_2022.pdf (naloucany.cz)

v sekci Ke stažení ⇒ Základní sekce ⇒  1685382445_sb_zprava_o_prezkoumani_hospodareni_za_rok_2022.pdf (naloucany.cz).

Úřední deska od: 11. 07. 2023                                         Úřední deska do: 31. 07. 2024