Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 16. 08. 2023 v 18:30 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 09. 08. 2023

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 16. 08. 2023 v 18:30  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2023 – průběh realizace
 4. Očista pomníku a kříže, Oprava kapličky v obci Naloučany  – průběh realizace
 5. Darovací smlouvy – finanční dary na vícepráce při opravě kapličky, pojednání přijetí, návrhy smluv
 6. Oprava studny na křižovatce „Ocmanice-Čikov“ po dopravní nehodě – návrh opravy a její nacenění
 7. Arboristické ošetření stromů kolem kostela – hodnocení nabídek, termín provedení
 8. Studie instalace FVE na budovu OÚ Naloučany – projednání a hodnocení
 9. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, souhlas s umístěním stavby „Kramolín:VN313 pb 129-137, kab. JIV“ – projednání návrhu
 10. Rozpočtové opatření č. 04/2023 - projednání schválení
 11. Informace z konání VH Společnosti obcí pro lesní hospodaření – informace
 12. Informace:
  a) Předání lesních hospodářských osnov vlastníkům les
  b) Letní kino pod chladicími věžemi JE Dukovany
  c) Doručená a odeslaná pošta
 13. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany