Pozvání a poděkování

Autor: administrator <webmaster(at)naloucany.cz>, Téma: Farnost, Vydáno dne: 10. 08. 2023

Pozvání a prosba:
Zveme a prosíme farníky, aby přišli na mši svatou v sobotu 19.8.2023 v 18:00 a setrvali v kostele na společnou diskuzi. Jelikož se mše budou konat v jiném termínu, je třeba vyslechnout přání nového kněze, otce Valdimíra Langera, a mít možnost vyslovit svůj názor. Zároveň se po diskuzi budou posouvat data a časy zamluvených mší, proto je nutné a vhodné se na tomto domluvit. Zádušní nebo jiné mše se budou konat pouze v případě požadavku farníků o tyto mše. V případě potřeby je možno Vaše dotazy nebo připomínky předat písemně v předstihu paní Netrdové, Naloučany č.p. 41 (stačí čitelný dotaz vhodit do poštovní schránky) s uvedením jména tazatele, případně telefonního kontaktu pro možnost zpětné vazby.

Poděkování:
Při mších za měsíc červenec, při pouťové mši nebo i mimo ně, přispělo mnoho dobrých lidí na opravu kapličky sv. Anny u cesty na obec Pucov. Celková částka těchto dobrovolných příspěvků vybraných při mších, uložených v kasičce v chodbě do kostela, darů předaných osobně či nalezených na zemi v kostele, dosáhla výše 26.211,- Kč. Tyto dary byly předány starostovi obce Naloučany a budou použity na úhradu nových dubových vstupních dveří do kapličky. Ty bylo nutno vyrobit nad rámec rozpočtu opravy kapličky po zjištění jejich celkového nevyhovujícího stavu.

Mnohokrát za tyto dary děkujeme!