Upozornění na uzavírky komunikací

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 24. 08. 2023

Vážení spoluobčané,

informujeme Vás tímto o plánovaných dopravních omezeních a uzavírkách komunikací v rámci realizace akcí:

1. „Částečná oprava vozovky ul. Husova a P. Kříčky v Náměšti nad Oslavou

 

Z důvodu provádění stavebních prací (oprava vozovky) na ul. Husova a ul. P. Kříčky nebude ve dnech 14.9. a 15.9. 2023 obsluhována autobusová zastávka „Náměšť n. Osl., „Škola na sídlišti.
Linky autobusové dopravy 790330/ spoj č. 10, 12, 51, 52, 53; 790520/ spoj č. 9, 11 a 790550/ spoj č. 6, 7, 8, 10, 16, 19 tak nebudou zajíždět k ZŠ Husova. Ostatní zastávky budou obsluhovány beze změn.2. „Uzavírka železničního přejezdu na silnici č. III/39217.“

V termínu od 11.9. – 15.9. 2023 dojde k uzavírce železničního přejezdu na silnici č. III/39217 (pod obcí Vícenice u Náměště nad Oslavou). Z tohoto důvodu je navržena objízdná trasa přes obec Třesov, Hartvíkovice, Popůvky, Sedlec a Vícenice u Náměště nad Oslavou (viz. obrázek).
Linková autobusová doprava touto uzavírkou nebude dotčena a bude tak zajištěna dopravní obslužnost jako doposud.

3. "Silnice „III/3906 Náměť nad Oslavou - Ocmanice”

V termínu od 11. 09. 2023 – 31. 10. 2023 bude z důvodu rekonstrukce vozovky a propustků uzavřena komunikace mezi Ocmanicemi a Náměští nad Oslavou, v úseku dl. 1,82 km na sil. III/3906, úsek začíná par. č. 3442/4 a končí par. č. 3201. 
Objízdná trasa vede po sil. III/3906, dále ul. Ocmanická, na sil. I/23 ul. Třebíčská, ul. Brněnská na sil. III/399 ul. Mjr. Šandery, dále sil. III/3995 směr Ocmanice a sil. III/3993. Objízdná trasa platí pro oba směry 
(viz. obrázek).
Objízdná trasa BUS bude stanovena dle vyjádření KÚ.

Děkujeme za pochopení