Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 27. 09. 2023 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 20. 09. 2023

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 27. 09. 2023 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Instalace FVE na budovu OÚ Naloučany – projekt, podání žádosti o dotaci
 4. Realizace projektu „Alej a remiz v Naloučanech“ – projednání, příprava na realizaci
 5. Daň z nemovitých věcí 2024 – návrh veřejné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně
 6. Obecně závazné vyhlášky obce – projednání potřeby úprav OZV
 7. Kompostéry na bioodpad – termín dodání, podmínky předání obyvatelům
 8. Dotace MV ČR JSDH V2 2024 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení – podání žádosti o dotaci
 9. Informace:
  a) Příprava dostavby JE Dukovany – návozové trasy
  b) Kanalizace a ČOV Naloučany – Ocmanice – informace o nátoku závadných látek
  c) Doručená a odeslaná pošta
 10. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany