EG.D - Oznámení přerušení dodávky elektrické energie dne 05. 12. 2023

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Hlášení obecního rozhlasu, Vydáno dne: 30. 10. 2023

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
 
Odstávka číslo: 230524122

Dne 05. 12. 2023 od 07:30                       do 05. 12. 2022 15:30Obec                                                 Část obce
Naloučany                                         Naloučany
 

Vypnutá oblast:

Celá obec Naloučany

Společnost EG.D, a. s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s.