Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 29. 11. 2023 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 22. 11. 2023

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 29. 11. 2023 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Realizace projektu „Alej a remiz v Naloučanech“ – zhodnocení, příprava vyúčtování
 4. Obecně závazné vyhlášky obce – projednání OZV
 5. Zimní údržba komunikací – smlouva na údržbu, objednávka KSÚS, nákup materiálu
 6. Kulturní a společenské akce pořádané obcí – rozsvícení vánočního stromečku a vánoční koncert, jiné
 7. Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2024 – projednání obsahu návrhu rozpočtu a předpokládaných realizovaných akcí, dotace
 8. POVV 2024 – příprava vhodného obsahu dotace
 9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2024 – Diecézní charita Brno
 10. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na instalaci Babyboxu v Nemocnici Třebíč – BABYBOX
 11. Pojištěn obecního majetku a odpovědnosti, do 01. 01. 2024 dále – projednání analýzy a výběr pojistitele
 12. Výsadba biokoridorů a realizace tůní – nabídky na PD a datační činnosti, projednání
 13. Návrh odměn členům jSDHo - projednání, schválení
 14. Návrh navýšení částky na dary obyvatelům při významném životním jubileu a při narození dítěte – projednání a schválení
 15. Návrh smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků – kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., projednání
 16. Návrh smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu – Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., projednání
 17. Informace:
  a) Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 5. 12. 2023
  b) Informace k cenám za uložení a odstranění odpadů pro nadcházející roky
  c) Kanalizace a ČOV Naloučany – Ocmanice – informace o nátoku závadných látek
  d) Doručená a odeslaná pošta
 18. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany