Obecně závazná vyhláška obce Naloučany č. 03 / 2023

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 01. 12. 2023

Obecně závazná vyhláška obce Naloučany č. 03 / 2023,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Naloučany se na svém zasedání dne 2. 11. 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Dle § 12 odst. 1) a 2) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích") zveřejňujeme tuto obecně závaznou vyhlášku obce Naloučany:

Současně s touto obecně závaznou vyhláškou je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - " Obecně závazné vyhlášky" - Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Listinná podoba dokumentů je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.