Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 20. 12. 2023 v 18:00 hod

Autor: Antonín Havlíček <naloucany(at)naloucany.cz>, Téma: Úřední deska, Vydáno dne: 12. 12. 2023

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)Termín: středa 20. 12. 2023 v 18:00  hod

Místo: zasedací místnost OÚ, Naloučany č.p. 44

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. POVV 2024 – příprava vhodného obsahu dotace
 4. Dotace Fondu Vysočiny 2024 – výběr vhodných dotačních titulů Kraje Vysočina pro rok 2024
 5. Návrh rozpočtu obce Naloučany pro rok 2024 – projednání a schválení
 6. Inventury 2023 – složení komise, termín inventur – schválení
 7. Dohody o provedení práce pro rok 2024 – návrh dohod a výše odměn, schválení
 8. Odměny členů ZO od 01. 01. 2024 – návrh výše odměn, schválení
 9. Zvýšení limitů pro vyhrazené rozhodování zastupitelstva obce – projednání, schválení
 10. Dodatky smluv v oblasti odpadového hospodářství, AVE CZ a ESKO-T – projednání, schválení
 11. Výsadba biokoridorů a realizace tůní – projednání realizace dle upřesnění SPÚ
 12. Nákup defibrilátoru AED LINE – nabídka na pořízení
 13. Informace:
  a) Zahájení řízení JPÚ Naloučany – informace o zahájení 16. 12. 2023
  b) Tříkrálová sbírka 2024 – termín 06. 01. 2024 od 10:00
  c) Doručená a odeslaná pošta
 14. Diskuze, různé

Program ZO může být rozšířen dle aktuální situace nebo návrhů členů ZO.

Havlíček Antonín
starosta obce Naloučany
Na úřední desce vyvěšeno dne: 12. 12. 2023                               Z úřední desky sňato dne: 20. 12. 2023