Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 882 nalezených)Úřední deska

Ordinace dětského lékaře Náměšť n. Osl. - MUDr. Zdeňka Soukopová

Ordinace dětského lékaře Náměšť nad Oslavou, MUDr. Zdeňka Soukopová
 oznamuje, že ve dnech od 01. 12. do 08. 12. 2023 neordinuje.

V akutních případech zastupuje MUDr. Marková ve svých ordinačních hodinách.

Děkujeme za pochopení


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 30. 11. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 29. 11. 2023 v 18:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 22. 11. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Alej a remíz v Naloučanech - poděkování


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 15. 11. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Oznámění Úřadu práce, Detašované pracoviště Náměšť nad Oslavou

Úřad práce - Detašované pracoviště Náměšť nad Oslavou oznamuje, že od 1.1.2024 bude agenda zaměstnanosti převedena do Třebíče.

Od ledna 2024 proto veškeré svoje požadavky týkající se evidence uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti vyřizujte na Kontaktním pracovišti v Třebíči, Komenského nám. 1189/8.

Agendy státní sociální podpory, hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením zůstávají v Náměšti zachovány.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 01. 11. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2023, dne 7. listopadu 2023 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 12. 09. 2023 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci KRAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPÚISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY - Pozvánka a podkladové materiály naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci RAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPÚISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 27. 10. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Náměšť nad Oslavou

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Náměšť nad Oslavou


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 26. 10. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 05/2023

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 05/2023, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz 1697479127_sb_schvalene_ro_05_2023.pdf (naloucany.cz)

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 16. 10. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 9. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 27. 9. 2023


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 10. 10. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce Naloučany č. 01 / 2023

Obecně závazná vyhláška obce Naloučany č. 01 / 2023,

o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Zastupitelstvo obce Naloučany se na svém zasedání dne 27. 09. 2023 usnesením č. 80/2023-09-27/05 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Dle § 12 odst. 1) a 2) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích") zveřejňujeme tuto obecně závaznou vyhlášku obce Naloučany:

  • Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2023 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí - k dispozici  elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - " Obecně závazné vyhlášky" - odkaz OZV_01_2023_místní_koeficient_daně (naloucany.cz)

Současně s touto obecně závaznou vyhláškou je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - " Obecně závazné vyhlášky" - Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Listinná podoba dokumentů je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 29. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Úřední deska Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

 

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

z důvodu opravy povrchu silnice v rámci akce „ III/3907 Zahrádka – Častotice, úsek km 3,500 – 4,533“,
v termínu od 7:00 hodin dne 9. 10. 2023 do 20:00 hodin dne 5. 11. 2023
.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 26. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 27. 09. 2023 v 18:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 20. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Informace pro obyvatele napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu

Obecní úřad Naloučany – informace pro obyvatele napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu

Na čistírně odpadních vod (ČOV) Naloučany – Ocmanice dochází opakovaně k nátoku závadných látek, které způsobují závažné provozní problémy na čistírně a zvýšené náklady na provoz zařízení. S cílem zjistit producenta těchto závadných látek probíhá na kanalizacích obou obcí a na přítoku do ČOV monitoring odpadních vod. Dne 15. 9. 2023 byl odebrán další vzorek odpadních vod s černým zbarvením, který překračuje limity kvality stanovené Kanalizačním řádem.

Vzhledem k tomu, že viník prozatím nebyl zjištěn, informujeme tímto obyvatele napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu s požadavky platné legislativy o tom, co je možno do kanalizace vypouštět.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 19. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

z důvodu rekonstrukce vozovky a propustků v rámci akce: „III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice“ v termínu od 18.9.2023 7:00 hod. – 31.10.2023 20:00 hod.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 11. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 04/2023

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 04/2023, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz 1694451458_sb_schvalene_ro_04_2023.pdf (naloucany.cz)

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 07. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2023, dne 12. září 2023 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 12. 09. 2023 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci KRAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPÚISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY - Pozvánka a podkladové materiály naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci RAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPÚISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 09. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek


Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace