Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 132 nalezených)


| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-132 |

Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Výlukové jízdní řády veřejné autobusové dopravy

Výlukové jízdní řády veřejné autobusové dopravy:

 


V období 9. 4. - 7. 6. 2018 (uzavírka ulice Ocmanická v Náměšti n/Osl.)
- linka 790330
- linka 790550

V období 13. 4. - 27. 4. 2018 (uzavírka silnice mezi Ocmanicemi a Zahrádkou)
- linka 790330
- linka 790530
- linka 790550


| Rubrika: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice | Autor: administrator | Vydáno dne 06. 04. 2018 | Informační e-mailVytisknout článek
Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Stavba kanalizace a ČOV - informace pro občany

Vážení spoluobčané,

S postupujícími pracemi na realizaci kanalizace v obci Naloučany a Ocmanice a situací ve spojitosti s požadavkem Spolku „Domov bez vody“, dále jen Spoklek, na zachování kvality a kvantity vody v soukromých studnách v lokalitě „Na dolňáku“ Vám přinášíme další várku informací k tomuto tématu.


| Celá zpráva | Rubrika: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 04. 2018 | Informační e-mailVytisknout článek
Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice - informace pro občany IV.

Vážení spoluobčané,

přinášíme Vám další informace k probíhající výstavbě kanalizace a ČOV. Po vánoční pauze se opět rozběhnou realizační práce na stavbě kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice. Vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám dodavatel plánuje zahájení prací již od příštího týdne, tedy od 14. 01. 2018, a to na místě ČOV, kde budou prováděny výkopové práce pro umístění jímek a ostatního vybavení ČOV. Tímto dojde ke zvýšenému pohybu nákladních automobilů v obci a to zejména směrem od plánované ČOV na skládky zeminy a do obce Ocmanice a možnému znečišťování komunikace.


| Celá zpráva | Rubrika: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 13. 01. 2018 | Informační e-mailVytisknout článek
Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice - ukončení uzavírek

Vážení spoluobčané,

od 19. 10. 2017 by měli být ukončeny všechny uzavírky pro kompletní opravu povrchů komunikací III. třídy v obcích Naloučany a Ocmanice. Možný posun ukončení uzavírky je však možný v obci Ocmanice, v naší obci je již opravovaný úsek otevřen. V návaznosti na informování autobusového dopravce dojde i k návratu ke standardním jízdním časům autobusových spojů, pro jistotu je nutno s tímto počítat až od příštího týdne.

Opravou povrchů místních komunikací však realizace kanalizace a ČOV v letošním roce zdaleka nekončí. Dále budou budovány stoky v místních komunikacích a travnatých plochách v obou obcích, V naší obci započnou též výkopové práce na realizaci ČOV a v případě dostatečných kapacit také na stoce od řeky Oslavy ke křižovatce. Tato část je včetně dešťové kanalizace a vede mimo komunikaci v travnaté ploše. Tímto může být v uvedené části obce dotčen a omezen pohyb chodců na chodníku.


| Rubrika: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 18. 10. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice - jízdní řády během uzavírky

Vážení spoluobčané,

Dle vyjádření dopravce TRADO-BUS, vzhledem k jeho nedostatečné kapacitě, nebude během uzavírky komunikací v období 9. - 25. 10. 2017 stanoven zvláštní výlukový jízdní řád. Stávající jízdní řád zůstává platný, avšak:

 

  • příjezd/odjezd autobusu do/z Naloučan a jeho příjezd do cílové stanice bude, vlivem stanovené objízdné trasy, zpožděn o cca 10 až 20 minut
  • spoj č. 21 s odjezdem v 5:20 z Ocmanic, v 5:22 hod z Naloučan a příjezdem 5:41 do Náměště n/Osl. nebude po dobu uzavírky obsluhován.
  • spoj č. 14 s příjezdem ve 14:18 nebude pokračovat dále přes Ocmanice, ale pojede zpět stejnou objízdnou trasou

jízdní řád linky č. 790530 je zde

Cestující těchto linek musí tedy počítat se zpožděním a s tím, že nebude zajištěna dosavadní návaznost na další spoje hromadné dopravy. Potvrzení o zpoždění bude dopravce vydávat automaticky. Tato skutečnost byla sdělena oběma základním školám v Náměšti nad Oslavou spolu se žádostí o omluvu případného zpoždění žáků z naší obce využívajících spoj č. 5 s odjezdem v 7:25 do Náměště nad Oslavou.

Děkujeme za pochopení nastalé situace a věříme, že se doba trvání objížďky zkrátí na minimum a že všichni naleznete způsoby vhodného řešení otázky dopravy do Náměště nad Oslavou v tomto termínu.

Žádáme též občany v části s uzavřenou komunikací, aby si včas přeparkovali svoje automobily na místa mimo uzavírku a předešli tak případným problémům se svojí přepravou. 


| Rubrika: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 06. 10. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice - autobusová doprava

Vážení spoluobčané,

dnešního dne nám byl doručen souhlas Krajského úřadu Kraje Vysočina s dočasným přemístěním zastávek veřejné linkové osobní dopravy z důvodu rekonstrukce komunikací III/3993; III/3995 a III/3906 po výstavbě kanalizace v termínu od 9. 10. 2017 do 25. 10. 2017, jenž toto povoluje za těchto podmínek následovně:


| Celá zpráva | Rubrika: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 02. 10. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice - informace pro občany III.

Vážení spoluobčané,

přinášíme Vám další informace k probíhající výstavbě kanalizace a ČOV, jenž bude pro letošek vrcholit komplexní opravou povrchů krajských komunikací v obou obcích současně, což bude pro obyvatele naší obce dosti náročné, neboť v termínu od 09. 10. 2017 do 25. 10. 2017 dojde k úplnému uzavření obou příjezdových komunikací na Náměšť nad Oslavou (jak kolem řeky, tak přes obec Ocmanice), vše je uvedeno v oznámení veřejnou vyhláškou Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, z 27. 09. 2017 (obsahuje mapky a značení).


| Celá zpráva | Rubrika: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 29. 09. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice - informace pro občany II.

Vážení spoluobčané,

v naší obci právě probíhá dlouho připravovaná stavba kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV). V předchozích informacích jsme Vám osvětlili přípravu a účel celého projektu, způsob jeho financování, uvedli realizátory a nastínili průběh celé realizace. Nyní bychom Vás chtěli seznámit s dosavadním průběhem, navrhovanými, prováděnými změnami nebo odchylkami od původního projektu a dalším harmonogramem prací v tomto roce.


| Celá zpráva | Rubrika: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 14. 08. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice - informace pro občany

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech se v naší obci rozbíhá dlouho připravovaná stavba kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV). Vybudování souvislé splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod je chybějícím článkem k dobudování infrastruktury, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší životní prostředí v daném území. Navržená opatření budou mít také významný pozitivní vliv na kvalitu vody v tocích pod obcí. Společný projekt s obcí Ocmanice je tvořen splaškovou kanalizací, dešťovou kanalizací v obci Naloučany a společnou ČOV. Územní rozhodnutí ke stavbě nabylo právní moci v listopadu 2015. Uložení jednotlivých stok a ČOV je k dispozici na těchto katastrálních situacích - Naloučany 1 a Naloučany 2 (po kliknutí se otevře). více...


| Celá zpráva | Rubrika: Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 14. 06. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

RODM 2017 - poděkování našim sportovcům

V termínu od 23. do 28. května 2017 proběhla na sportovištích v Náměšti nad Oslavou VI. Regionální olympiáda dětí a mládeže, jíž se zúčastnilo celkově 594 mladých sportovců ze škol a obcí spadajících do správního obvodu Náměště nad Oslavou a spřátelené slovenské obce Medzilaborce. Celkově se jednalo o 27 obcí.

V tomto početném mezinárodním starovním poli se sportovních disciplín zůčastnilo i 14 dětí a mladých reprezentujících naši obec. V pořadí obcí vybojovali pěknou 17. pozici se ziskáním jedné zlaté, jedné stříbrné a čtyř bronzových medailí a dalších 21 pěkných umístění v mnoha soutěžích. Mimo reprezentaci naší obce se naši mladí sportovci v týmových disciplínách zúčastnili soutěží i za jiné obce, v těchto soutěžích získali další pěkná ocenění, včetně účasti na "bedně". 

Za předvedené výkony a všechny dosažené výsledky všem těmto účastníkům děkujeme, kompletní výsledky je možno shlédnout na stránkách RODM2017. Medailoví účastníci budou odměněni drobnou odměnou dle dosažených výsledků.

Přejeme všem našim dětem a mladým hodně hezkých chvil u sportu a doufáme, že v příští Regionální olympiáda dětí a mládeže bude opět hojná účast a dosažené výsledky zopakují nebo případně i vylepší. Dále jim všem přejem hezké vysvědčení a příjemné prožití zasloužených prázdnin.

Za obec Naloučany

Havlíček Antonín - starosta


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 14. 06. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

OZNÁMENÍ – SAMOVÝROBA PALIVOVÉHO DŘEVA

Obec Naloučany nabízí zájemcům z řad občanů obce Naloučany možnost samovýroby palivového dřeva.

Cena takto získaného dřeva 200,- Kč za 1 m3 (prostorový), případně za úklid.

Termín kácení březen až duben 2017.

Zájemci nechť se hlásí u starosty obce nebo u p. Vařílka Zdeňka do 28. 02. 2017.


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 14. 02. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

VÝZVA - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náměšť nad Oslavou upozorňuje držitele řidičských průkazů,jejichž platnost končí v průběhu roku 2017, že tyto průkazy je třeba vyměnit. O nový řidičský průkaz lze požádat již 3 měsíce před skončením platnosti současného ŘP a výměna je ZDARMA.
Výměnu řidičského průkazu lze provést na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu řidiče.

Při podání žádosti je třeba předložit:
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
-
jednu průkazkovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
-
řidičský průkaz, kterému končí platnost

Lhůta pro vydání řidičského průkazu je 20 kalendářních dnů, lze využít i expresního vydání za správní poplatek 500 Kč do 5 pracovních dnů od podání žádosti.
Pokud řidiči o výměnu nepožádají včas, hrozí jim za řízení s neplatným řidičským průkazem pokuta, která je na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 19. 01. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Regionální olympiáda dětí a mládeže 2017

Vážení sportovní přátelé,

Ve dnech 23. – 28. května 2017 se v Náměšti nad Oslavou uskuteční již šestá Regionální olympiáda dětí a mládeže. Olympiáda se koná jednou za tři roky a hostí sportovce čtvrtých až devátých tříd ZŠ a mladé lidi do 21 let z dvaceti devíti obcí Mikroregionů Náměšťsko a Chvojnice.

Akci pořádají dům dětí a mládeže a město Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s oběma mikroregiony.

Výrazně nám pomáhají jednotlivé zájmové organizace a vojenská základna. I tentokrát bude připraveno 28 sportovních disciplín. Konkrétně se můžete těšit na sprint, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod krikeťákem, štafety, maraton, běh, florbal, cyklistiku, kanoistiku, šachy, volejbal, plážový volejbal, tenis, stolní tenis, plavání, střelbu, street-basketbal, fotbal, nohejbal, pétanque, šplh, gymnastiku, vybíjenou, bowling a nově minigolf a in-line brusle.

Slavnostní zahájení proběhne v úterý 23. května 2017 v odpoledních hodinách na náměstí v Náměšti nad Oslavou za účasti všech sportovců, starostů obcí, hostů a příznivců. Novinkou bude slavnostní nástup sportovců, který doprovodí prapory jednotlivých zúčastněných obcí.

V týdnu od 20. března budou distribuovány přihlášky do jednotlivých základních škol a na obecní úřady. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 12. dubna 2017, do kdy je třeba přihlášku doručit do DDM.

Každý účastník obdrží olympijské tričko s názvem obce, kterou bude reprezentovat a může se účastnit libovolného počtu disciplín. Již nyní je připraveno několik set medailí včetně pohárů pro nejúspěšnější sportovce a sportovkyně.

Věříme, že se šestá olympiáda vydaří stejně tak, jako ty předešlé a opět potvrdíme, že jsme regionem, kde má sport zelenou.

Za organizátory Ing. Jan Kotačka


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 16. 01. 2017 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Den otevřených dveří letiště Náměšť nad Oslavou 1956 - 2016

22. ZÁKLADNA VRTULNÍKOVÉHO LETECTVA
SEDLEC, VÍCENICE U NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU

V sobotu 1. října 2016 od 08.00 do 15.30 hodin se u příležitosti 60. výročí založení leteckých útvarů posádky Náměšť nad Oslavou uskuteční
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ LETIŠTĚ NÁMĚŠŤ (DOD 2016)
určený pro širokou veřejnost. Oslavy výročí jsou organizovány ve spolupráci s Vojenským leteckým klubem Náměšť nad Oslavou a městem Náměšť nad Oslavou.
V průběhu celé akce DOD 2016 se budou prezentovat letecké a pozemní útvary AČR s rozmanitou vojenskou technikou. Kromě vojenské techniky mohou diváci shlédnout historickou vojenskou techniku Veteran Car Club Třebíč nebo maketu stíhacího letounu Spitfire, se kterou se představí Spitfire Club Jihlava.
Vlastní letecké ukázky začínají ve 12.00 hodin.
Vstupné je zdarma.

Více informací naleznete ZDE.


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 26. 09. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámení o výběrovém řízení

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno

vyhlašuje dne 14. září 2016
výběrové řízení na prodej majetku ve vlastnictví České republiky
.

Veškeré informace o tomto můžete získat ze zveřejněného OZNÁMENÍ nebo na stránkách ÚZSVM (po kliknutí se odkaz otevře), a to včetně všech příloh.


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 14. 09. 2016 | Informační e-mailVytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-132 |

Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace