Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 108 nalezených)


| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-108 |

Informace

MV ČR - INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech 24. prosince 2015 31. prosince 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému.
Další informace je možno nalést zde (po kliknutí se dokument otevře).


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 25. 11. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Termíny uzavření daňových pokladen na konci roku 2015 a otevření na začátku roku 2016

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Odbor komunikace, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Finanční správa ČR upozorňuje daňovou veřejnost, že posledním dnem pro příjem hotovosti v daňových pokladnách finančních úřadů a jejich územních pracovišť v roce 2015 bude středa 16. prosince. Daňové pokladny budou opět otevřeny v pondělí 4. ledna 2016.
Ve dnech, kdy budou pokladny uzavřeny, lze daňové povinnosti i nadále hradit bezhotovostním převodem z bankovního účtu nebo poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty. 
 

16.12.2015

středa

Poslední den pro příjem plateb v hotovosti v daňových pokladnách

17.12.2015

čtvrtek

Uzavření daňových pokladen

4.1.2016

pondělí

Otevření daňových pokladen

V Praze dne 16. listopadu 2015

Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství

 


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 25. 11. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Oznámení o prodeji nemovitostí v obcích Zahrádka a Naloučany

Likvidátor Jednotného zemědělského družstva Jinošov - v likvidaci, IČ 139 602, okres Třebíč, nabízí k prodeji nemovitosti v k.ú. Naloučany a Zahrádka na Moravě. V k.ú. Naloučany se jedná o sklad olejů a PHM, p. č. st. 123, studna a přístřešek, p.č. st. 173, a sklad krmiv, p.č. st. 181. Více informací naleznete zde.


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 13. 11. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Daně snadně – zjednodušte si plnění své daňové povinnosti jednou pro vždy

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou možnost jak zaplatit daň z nemovitých věcí, a to prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO). Zájemce o tento způsob placení odevzdá nejpozději do 31. ledna 2016 svému správci daně Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu se spojovacím číslem SIPO. V roce 2016 a dál už se nebude muset o nic starat, jeho daňová povinnost i při změně výše daně bude hrazena zcela automaticky.
Detailní podmínky placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO naleznete na internetových stránkách Finanční správy: www.financnisprava.cz v sekci Daně a pojistné > Daně > Daň z nemovitých věcí > SIPO nebo na úředních deskách všech finančních úřadů.


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 12. 11. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Veřejné bruslení obcí Naloučany - Ocmanice 2015/2016

Pro všechny obyvatele těchto obcí a jejich příbuzné a známé je i v sezoně 2015/2016 opět připraveno veřejné bruslení na krytém zimním stadionu v Náměšti nad Oslavou.

Termíny bruslení jsou vždy v sobotu, přibližně jednou za 14 dnů (střídají se se zápasy TJ Náměšť nad Oslavou).

3. 10. 2015   16:00 - 17:00
10. 10. 2015   17:00 - 18:00
31. 10. 2015   17:15 - 18:15
 středa 11. 11. 2015   18:15 - 19:15
5. 12. 2015   17:15 - 18:15
12. 12. 2015   16:30 - 17:30
26. 12. 2015   16:30 - 17:30
9. 1. 2016   16:30 - 17:30
23. 1. 2016   16:30 - 17:30
30. 1. 2016   16:30 - 17:30
13. 2. 2016   16:30 - 17:30
27. 2. 2016   16:30 - 17:30

Kompletní rozpis využívání ledové plochy na ZS je možno prohlédnout zde
Více informací o sportovištích v Náměšti je možno získat na webu www.sportvnamesti.cz


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 12. 10. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

MUDr. Vlasta Hodáňová - dovolená

Dětské zdravotní středisko Náměšť n/Osl. - MUDr. Vlasta Hodáňová - oznamuje, že v období od 24. 8. do 28. 8. 2015 neordinuje z důvodu dovolené. Po tuto dobu zastupují MUDr. Soukopová a MUDr. Marková ve svých ordinačních hodinách.


| Rubrika: Informace | Autor: administrator | Vydáno dne 23. 08. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Oznámení - Dětské zdravotní středisko Náměšť n.Osl., MUDr. Vlasta Hodáňová

Dětské zdravotní středisko Náměšť n.Osl., MUDr. Vlasta Hodáňová oznamuje, že ve dnech
 13. až 24. 7. 2015 neordinuje z důvodu dovolené.

Zastupují MUDr. Marková a MUDr. Soukopová ve svých ordinačních hodinách

Děkujeme za pochopení


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 01. 07. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Kraj Vysočina - kotlíkové dotace

Na základě žádosti Kraje Vysočina zveřejňujeme informace o plánovaném vyhlášení Operačního programu Životní prostředí zveřejňujeme zaslaný dopis s těmito informacemi, který naleznete zde. Přímý odkaz na internetové stránky Kraje Vysočina, kde lze získat další informace a zadat případný předběžný požadavek na dotaci - http://extranet.kr-vysocina.cz/kotliky/


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 15. 06. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Oslavy 777 let od první písemné zmínky o Obci Naloučany


| Rubrika: Informace | Autor: administrator | Vydáno dne 15. 06. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Oprava nátěrů lávky pro pěší přes řeku Oslavu

Upozorňujeme občany obce, že v měsíci červnu bude probíhat oprava povrchových ochranných nátěrů lávky pro pěší přes řeku Oslavu směrem k Ocmanicím. Po dobu přípravných prací bude dočasně omezen nebo krátkodobě uzavřen provoz na lávce, po dobu natěračských prací bude provoz na lávce uzavřen po delší dobu.

Děkujeme za pochopení  


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 03. 06. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Inzerát - volný byt 3+1, v DPS–penzionu pro důchodce

MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, MASARYKOVO NÁM. 104, 675 71  NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

  nabízí k pronájmu manželským nebo jiným dvojicím

VOLNÝ BYT O VELIKOSTI 3+1, V DPS–PENZIONU PRO DŮCHODCE,

na ulici Husova č.p. 947 v Náměšti nad Oslavou.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU:

- STAROBNÍ DŮCHOD NEBO INVALIDNÍ DŮCHOD TŘETÍHO STUPNĚ

- DOPORUČENÍ OBVODNÍHO LÉKAŘE K PŘIJETÍ DO DPS VZHLEDEM K VĚKU A ZDRAVOTNÍMU STAVU

- BEZDLUŽNOST VŮČI MĚSTU NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Tyto podmínky stanovují Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Náměště nad Oslavou a  musí je  splňovat každý z dvojice případných zájemců.

Bližší informace k podmínkám pronájmu budou sděleny osobně na MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor správní a školství – p. Dana Valová, případně telefonicky na čísle 568619132–3 nebo e-mailem: valova@mesto-namest.cz .


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 18. 05. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Čarodějnice 2015


| Rubrika: Informace | Autor: administrator | Vydáno dne 21. 04. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Taneční večery - 2. a 9. 5. 2015, 19:00, KD Naloučany


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 15. 04. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace pro veřejnost k problematice podávání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2014

Přiznání k dani z příjmů za rok 2014 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do středy 1. dubna 2015. Poplatníkům, jimž daňové přiznání zpracovává a podává poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do středy 1. července 2015. Podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě je možné, jen pokud je příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty tj. před 1. dubnem 2015. Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů naleznete na www.financnisprava.cz.


| Celá zpráva | Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 10. 02. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle ustanovení §46 (ochranná pásma) a §24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně nekterých zákonů (energetický zákon).

Konpletní text upozornění naleznete zde (po kliknutí se dokument otevře). 


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 10. 02. 2015 | Informační e-mailVytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-108 |

Aktuálně
Knihovna Provozní doba místní knihovny se od čtvrtku 10. 9. 2020 mění na 19:00 - 20:00.ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace