Počet zobrazených článků: 12 (z celkem 132 nalezených)


| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-132 |

Informace

Vánoční strom 2012

Vánoční strom 2012


| Rubrika: Informace | Autor: administrator | Vydáno dne 27. 11. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Předvánoční tvoření 2012

Předvánoční tvoření 2012


| Rubrika: Informace | Autor: administrator | Vydáno dne 15. 11. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Naloučanské dračení 2012 - nový termín

Vážení přátelé, jelikož se nám počasí snad umoudřilo, bude se konat další ročník soutěže

Draceni 2012 - 2


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 13. 10. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Upozornění!! Svoz bioodpadu - nádoby 240 l

Svoz bioodpadu - nádoby 240 l

Upozorňujeme občany, že poslední svoz bioodpadů z mobilních nádob 240 l (hnědé nádoby) bude společnost ESKO-T s.r.o. provádět dne 25.10.2012. Od tohoto dne nebude v zimních měsících svoz těchto nádob prováděn. Zahájení svozu bioodpadu z uvedených nádob bude zveřejněn.

Žádáme proto občany, aby od tohoto dne již neukládali bioodpad do uvedených nádob, ale využívali ke sběru bioodpadu velkoobjemové kontejnery umístěné v obci (u potoka a u kostela).

Děkujeme za pochopení


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 10. 10. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Odběr novinek

Pokud máte zájem dostávat do Vaší e-mailové schránky zdarma upozorňování na novinky v Naloučanech, pošlete prosím e-mail s Vaším jménem, příjmením a e-mailovou adresou na adresu novinky@naloucany.cz, předmět: "Odběr novinek".


| Rubrika: Informace | Autor: administrator | Vydáno dne 27. 08. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Prázdninové (Na)loučení + Rybářské závody "O pohár starosty obce 2012"


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 24. 08. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Pouť 2012

Pout 2012


| Rubrika: Informace | Autor: administrator | Vydáno dne 27. 07. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Stomatologická lékařská pohotovostní služba od 1.7.2012

ZubNa území okresu Třebíč dochází ke změně v zajišťování a organizaci stomatologické lékařské pohotovostní služby (SLPS).

S účinností od 1. 7. 2012 je zubní pohotovost zajišťována jednotlivými zubními lékaři v jejich ambulancích. Takto zajištěná SLPS je k dispozici o sobotách, nedělích a svátcích v době 9:00  - 12:00 hodin.

Rozpisy služeb zubní pohotovosti jsou vyvěšeny před vstupy do zubních ambulancí, dále jsou k dispozici na informačním centru nemocnice Třebíč, p.o., a to na recepci, telefon 568 809 111 a na webu nemocnice - zde [pdf, 250 kB].

S ohledem na možnost dodatečné výměny služeb mezi lékaři, která nebyla nemocnici včas oznámena nebo nebylo možné již zajistit její zveřejnění, doporučujeme předem telefonicky ověřit aktuální stav na informačním centru nemocnice nebo na příslušném stomatologickém pracovišti.

V pracovní dny poskytuje zubní pohotovost zařízení Kraje Vysočina, pracoviště v Jihlavě, Vrchlického ulice č. 57 (vstup z ulice U Cvičiště – u hlavního hřbitova – bývalý Dům zdraví) v době od 15:00 do 19:00 hodin, telefon 567 574 585 - mapa

Nepřetržitou SLPS o sobotách, nedělích a svátcích a ve všední dny od 17:00 do 7:00 hodin zajišťuje Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50  Brno, telefon 545 538 421 - mapa


| Rubrika: Informace | Autor: administrator | Vydáno dne 20. 06. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k dani z nemovitosti

Informace k dani z nemovitosti:

- Hromadné zasílání složenek pro placení daně z nemovitostí v roce 2012

- Zpřístupnění hromadných předpisných seznamů na daň z nemovitostí v roce 2012


| Celá zpráva | Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 12. 04. 2012 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Rozsvícení vánočního stromu


| Rubrika: Informace | Autor: administrator | Vydáno dne 26. 11. 2011 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Slavnostní otevření mostu

Otevírání mostuVe středu 30.6.2010 byl slavnostně otevřen nový most mezi Naloučany a Ocmanicemi. Přestřižení pásky se účastnili mj. hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, starosta obce Naloučany František Netrda, ředitelka ÚRR Marta Sargánková, manažer technické přípravy OHL ŽS Brno, která stavbu provedla, Milan Raška a další pozvaní hosté. Součástí akce byl i společenský raut pro hosty.

Zde je shrnutí, zhodnocení a rekapitulace celé stavby a jejího průběhu od pana starosty:

Před rokem 1974 se spojení mezi obcemi, které jsou vzdáleny od sebe pouhých 250 metrů, uskutečňovalo brodem pod lávkou. Ta byla budována již před rokem 1900 jako dřevěná a v roce 1924 byly postaveny betonové pilíře pány Račickým, Coufalem a Mastným. V roce 1972 byla lávka postavena celoželezná, tak, jak ji znají současní obyvatelé. Ale zpět k mostu.  Most byl dokončen v roce 1977 (reprodukční pořizovací hodnota výchozí, dle dobového mostního listu, byla 1 268 416,00 Kč). Podle pamětníků a podle porovnání skutečného stavu před zbouráním s původním projektem, došlo při výstavbě ke snížení nivelety založení mostu v důsledku hlubšího zatlučení pilotů o zhruba 40 cm. Tím se snížila propustnost vody mostním otvorem. Most byl o dvou polích, přičemž hlavní nosnou konstrukci otvorům tvořily prefabrikované nosníky  KA-67/15. Při povodních v roce 1985 došlo k přelití mostovky vodou. Při povodních v roce 2005 a 2006 následovalo přebagrování náspu na ocmanické straně aby se neopakovala situace z roku 1985. Bylo zřejmé, že situaci je nutno řešit. V návrhu byly tři varianty:

 1. Snížení nivelety mostu na mostek s propustností desetileté vody, při povodni pak uzavření silnice a umožnění nechat vodu odtéci přes mostek.
 2. Vedle mostu vybudovat další propustě (suché poldry, Benešedy).
 3. Zvýšit most, odstranit prostřední pilíř.

Kraj Vysočina nechal posoudit most a záplavové území v obci Naloučany. Z výsledků bylo zřejmé, že ochrana spodní části obce spočívá ve dvou etapách:

 • zvýšení nivelety mostu ve stávajícím rozpětí nosných pilířů
 • protipovodňová ochrana spodní časti obce

Nový most se začal projektovat v roce 2007. Podle projektu společnosti IM-PROJEKT, projektanta Ing. Martina Vašáka - Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., most zhotovila sekce Silnice a mosty závodu Dopravní stavby OHL ŽS, a.s.Bylo využito všech dostupných posouzených stavů a navržen most na stávajících krajních pilířích bez prostředního pilíře. S výstavbou mostu se začalo v červenci roku 2009. Při demolici bylo zjištěno, že stávající pilíře nejsou dostatečně pevné, byly  proto také zbourány a založen nový most, což přineslo první zdržení vůči plánu výstavby. Pak následovala dlouhá zima, která znemožnila práce a přinesla další zdržení. Zde chci podotknout, že celá výstavba byla dobře koordinovaná a za pouhých šest měsíců, nepočítaje v to nucené přestávky, byl nový most otevřen k používání (1.6.2010). Příkladná spolupráce byla i při pokládce vodovodního potrubí (přívod vody z Ocmanic) pod chodníkem k novému mostu. Nejslabším článkem výstavby byly podle mého soudu dokončovací práce. Je pravdou, že výstavbě a zvláště dokončovacím pracem nepřálo počasí, ale i lidský faktor zde sehrál svoji úlohu.

Už během příprav mnozí občané kritizovali výstavbu nového mostu, po jeho současném dokončení však již většina z nich zastává opačný názor a stavba byla přijata pozitivně.

Investorovi - kraji Vysočina - byl předán nový most přes řeku Oslavu. Most mezi obcemi Naloučany a Ocmanice byl navržen tak, aby odolal i stoleté vodě. "Rozhodující pro náročnou stavební akci byla v tomto případě dotace Evropské unie a státu ve výši 24 mil. Kč, která byla kraji Vysočina poskytnuta prostřednictvím ROP Jihovýchod. Důležité je i to, že místo dlouhých devíti kilometrů po hlavní silnici to mají k sobě Ocmaničtí a Naloučanští zase pouze pár metrů," uvedl hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, při otvírání mostu 30.6.2010.

  Nyní fakta:

 • Železobetonovou jednopólovou konstrukci mostu tvoří integrovaný rám z předpjatého betonu, založený na vrtaných pilotách.
 • Most s evidenčním číslem 3993-1 (silnice III/3993)  je postaven na stoletou vodu 177,5 Qn (průtok 177,5 m2 /s) plus 0,5m jako rezerva.
 • Staničení v profilu: v ř. km 39,2. 
 • Niveleta řečiště: 360,95m. n. m.
 • Niveleta vozovky mostu: 366,93 m. n. m.
 • Délka přemostění: 30,7 m.
 • Délka upravovaného úseku komunikace: 226 m
 • Cena: 26,5 mil. Kč. Dotace EU a státního rozpočtu prostřednictvím ROP Jihovýchod činila více než 24 mil. Kč.
 • Chodník od mostu do obce stál 170 512,00 Kč a financova jej obec.

Věřím, že most bude všem dlouhé roky dobře sloužit a přispěje k ochraně Naloučan před povodněmi.

František Netrda
starosta obce Naloučany


Podrobnosti si můžete přečíst zde na stránkách Logo kraje Vysočina.

Zprávu o otevření mostu otiskly také Horácké noviny.

Fotografie z události si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Pozn.: Zapněte prosím zvukové zařízení
Zde bude zobrazeno video - chvíli strpení...
(Pokud se tak nestane, ověřte prosím nastavení Vašeho prohlížeče a kvalitu připojení k internetu.)
 
Reportáž z otevření mostu umístěná na stránkách Kraje Vysočina:
Pozn.: Zapněte prosím zvukové zařízení
Zde bude zobrazeno video - chvíli strpení...
(Pokud se tak nestane, ověřte prosím nastavení Vašeho prohlížeče a kvalitu připojení k internetu.)
 

| Rubrika: Informace | Autor: administrator | Vydáno dne 01. 07. 2010 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Dětské zdravotní středisko Náměšť n.Osl., MUDr.Vlasta Hodáňová - oznámení

Dětské  zdravotní středisko Náměšť n.Osl., MUDr. Vlasta Hodáňová oznamuje, že ve dnech 23.12 , 27.12 , 30.12. a 31.12.2013. neordinuje - DOVOLENÁ.

Zastupují MUDr. Marková a MUDr. Soukopová ve svých ordinačních hodinách

Děkujeme za pochopení.


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 00. 00. 0000 | Informační e-mailVytisknout článek

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-132 |

Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace