Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.7.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.7.2010

Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Netrda František, Havlíček Antonín, Nováčková Jitka, Vařílek Zdeněk, Klíma Vladimír, Hrdlička Jiří, Sklenář Roman, Kafka Jaroslav

Nepřítomni: Pospíšil Jaromír (omluven)

Hosté: -----

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Oprava zápisu ze ZO z 21.5.2010 - bod 9. Žádost o odprodej části pozemku (rozdíl ve výměře při směně pozemků) p.č. 791/13 – p. Sklenář R, chyba v ceně za m2
 4. Volby do ZO obce Naloučany, informace, počet členů ZO pro období 2010-2014
 5. Rozpočtové opatření č. 2/2010 – volby do parlamentu ČR, vybudování chodníku
 6. Schválení prodeje části pozemku (rozdíl ve výměře při směně pozemků) p.č. 791/13 – p. Sklenář R.
 7. Dobové svědectví na věži kostela
 8. Informace:
 9. Zpráva o provedených pracích na akci “Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“, dotace MZe na tuto akci (p. Havlíček, p.Netrda)
 10. Informace o jednání s radním Kraje Vysočina ing. Matějkem o protipovodňových opatřeních (p. Netrda)
 11. Diskuze

 

Zapisovatel: p. Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: p. Hrdlička Jiří, p. Sklenář Roman

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

                   

Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným. ZO projednalo, doplnilo a následně schválilo program zasedání ZO, byli navrženi a odsouhlaseni ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO.

 

Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 3) Místostarosta seznámil ZO s chybou v zápisu ze ZO z 21.5.2010 - bod 9. Žádost o odprodej části pozemku (rozdíl ve výměře při směně pozemků) p.č. 791/13 – p. Sklenář R.:

 - v zápise „Podán návrh na schválení …. za cenu 50,- Kč/m2.“, chyba v ceně, správně má být uvedeno „Podán návrh na schválení …. za cenu 5,- Kč/m2.“

- v rozhodnutí č. 007/21-05-2010/09 uvedeno „ZO schválilo, podle zákona o obcích č. 128/200 Sb. § 39,  záměr prodeje … za cenu 50,- Kč/m2. .“, chyba v ceně, správně má být uvedeno ZO schválilo, podle zákona o obcích č. 128/200 Sb. § 39,  záměr prodeje … za cenu 5,- Kč/m2.“.

ZO bere toto na vědomí.

 

Ad 4) Starosta seznámil ZO s informacemi k volbám do ZO obce Naloučany:

 • Termín konání 15.-16.102010, potřebné údaje pro volby (zejména počet volených členů ZO, počet okrsků, atd.)
 • Možnost kandidatury jednotlivých kandidátů, sdružení kandidátů a politických stran
 • Potřebné počty podpisů občanů obce na petičních listinách jednotlivých kandidátkách (jednotlivý kandidáti a sdružení kandidátů minimální počet 9 podpisů, politické strany nemusí mít vůbec)
 • Odevzdání kandidátek nejpozději dne 10.8.2010 do 16:00 hod
 • Další informace na vývěsce OÚ

Starosta obce navrhl ZO snížit počet členů ZO pro příští volební období 2010-2014 na 7 volených členů.

 

Ad 5) Starosta obce předložil ZO návrh účetní obce rozpočtového opatření č. 2/2010 – zahrnutí neplánovaných výdajů (volby do parlamentu ČR, vybudování chodníku) viz. Příloha zápisu, a podal návrh na jeho schválení.

 

Ad 6) Starosta obce podal ZO návrh na schválení prodeje části pozemku v cenových relacích dle schváleného záměru prodeje (též viz. bod 1 tohoto zápisu) pro p. Sklenář Roman, Naloučany 1, rozdíl ve výměře při směně pozemků č. 452 za č. 791/13 cca 83 m2.

 

Ad 7) Starosta obce podal ZO návrh na schválení uložení dobové svědectví do koule na špici věže kostela, jenž je nyní v celkové rekonstrukci. Náplní tohoto svědectví by byly zejména zpráva poselství starosty dalším generacím, fotografie obce (nynější i dobové), současné mince a bankovky (případně i historické), případně další předměty charakterizující dnešní dobu, všechny dokumenty budou též uloženy v el. formě na nosičích dat (2 kopie, paměťové karty). Pro tyto předměty nutno vyrobit schránky z měděného plechu (zacínované rohy spoje). Celkové náklady na pořízení 2.500,00 Kč.

 

Ad 8) Informace:

 • Zpráva o provedených pracích na akci “Zásobování pitnou vodou v obci Naloučany“, dotace MZe na tuto akci je připravena k podpisu limitky a následného čerpání ve výši 2,821 mil. Kč (p. Havlíček, p.Netrda)
 • Informace o jednání s radním Kraje Vysočina ing. Matějkem o protipovodňových opatřeních, zejména možnostech jejich financování, též možnost provedení celého projektu dalším subjektem (p. Netrda)

 

Ad 9) V diskuzi nebylo nic projednáváno.

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: p. Hrdlička Jiří, p. Sklenář Roman   

 

 

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany

 

 

Usnesení :

 

č. 013/23-07-2010/4

ZO po projednání návrhu schválilo snížení počtu členů ZO pro příští volební období 2010-2014 na 7 volených členů zastupitelstva.

 

Výsledek hlasování

Pro :

6

Proti :

1

Zdrželi se :

1

 

Zodpovídá : p. Netrda František

 

č. 014/23-07-2010/5

ZO schválilo rozpočtového opatření č. 2/2010 – zahrnutí neplánovaných výdajů (volby do parlamentu ČR, vybudování chodníku), viz. Příloha zápisu.

 

Výsledek hlasování

Pro :

7

Proti :

0

Zdrželi se :

1

 

Zodpovídá : p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

č. 015/23-07-2010/6

ZO schválilo návrh na prodej části pozemku v cenových relacích dle schváleného záměru prodeje (též viz. bod 1 tohoto zápisu) pro:

 • p. Sklenář Roman, Naloučany 1, rozdíl ve výměře při směně pozemků č. 452 za č. 791/13 cca 83 m2

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

Zodpovídá : p. Netrda František

 

č. 016/23-07-2010/7

ZO schválilo návrh na pořízení a uložení dobového svědectví do koule na špici věže kostela v navrženém provedení a obsahu, celkové náklady na pořízení nepřesáhnou 2.500,- Kč.

 

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

0

 

Zodpovídá : p. Netrda František, všichni členové ZO

 

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: p. Hrdlička Jiří, p. Sklenář Roman

 

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 07. 2010 | 2258 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace