Úřední deska

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.10.2010Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 19:00 hod

Přítomni: Netrda František, Havlíček Antonín, Nováčková Jitka, Pospíšil Jaromír, Klíma Vladimír, Hrdlička Jiří, Sklenář Roman, Kafka Jaroslav, Vařílek Zdeněk

Nepřítomni: -----

Hosté: pí. Moulisová Šárka, pí. Hortová Jana, sl. Vlčková Lucie, p. Kudláč Jiří, p. Korchan Rudolf, p. Káfuněk Radek, Ing. Lysý Fratnišek, p. Rusnok Marek

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulých ZO
 3. Žádost o vyjádření ke stavbě chatky pro manžele Věra a Petr Dolíhalovi a pro manžele Jana a Petr Tuškovi, obojí na pozemku p.č. 1066/18, majitel p. Jan Kubíček
 4. Posouzení a schválení Změny č. 1 územního plánu Naloučany
 5. Rozpočtové opatření č. 3/2010 – volby do ZO, spol. akce, vodovod
 6. Schválení směny pozemků dle návrhu pí. Chládkové M.
 7. Zhodnocení volebního období ZO v letech 2006-2010
 8. Informace:
 9. Volební komise, volby do ZO (p.Netrda)
 10. Dílčí přezkoumání hospodaření obce (p. Netrda)
 11. Diskuze

 

Zapisovatel: p. Havlíček Antonín

Ověřovatelé zápisu: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

                
Ad 1) Starosta obce zahájil zasedání a uznal zasedání ZO usnášení schopným a přivítal všechny hosty na zasedání ZO. ZO projednalo, doplnilo a následně schválilo program zasedání ZO, byli navrženi a odsouhlaseni ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO.

 

Ad 2) Starosta obce provedl kontrolu plnění úkolů a usnesení z minulých ZO.
ZO bere toto na vědomí.

Ad 3) Starosta obce seznámil ZO se žádostmi o vyjádření ke stavbě chatek pro manžele Věra a Petr Dolíhalovi a pro manžele Jana a Petr Tuškovi, obojí na pozemku p.č. 1066/18, majitel p. Jan Kubíček, jenž se stavbou těchto chatek dává souhlas.  

Ad 4) Starosta obce seznámil ZO s vypracovanou Změnou č. 1 územního plánu Naloučany (kanalizace a umístění čističky odpadních vod), předložil tuto Změnu k posouzení ZO a navrhl schválení této Změny č. 1 územního plánu Naloučany

Ad 5) Starosta obce předložil ZO návrh účetní obce rozpočtového opatření č. 3/2010 – zahrnutí neplánovaných výdajů (volby do ZO, spol. akce, vodovod) viz. Příloha zápisu, a podal návrh na jeho schválení. 

Ad 6) Starosta obce podal ZO návrh na schválení směny pozemků p.č. 1136/2 a 1136/5, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví Obce Naloučany za pozemky p.č. 996/2 a 1031/6, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví pí. Chládkové M., Naloučany č.p. 36 dle předložené smlouvy. Podmínky umožnění směny (viz. rozhodnutí č. 017/20-08-2010/4) byly splněny – doložen katastrální výkres směňovaných pozemků v majetku obce Naloučany, směňované pozemky navazují na pozemky v majetku obce Naloučany, tudíž není zapotřebí souhlas majitelů s užíváním cesty.

Ad 7) Starosta obce ve svém projevu zhodnotil volební období ZO v letech 2006-2010, v němž uvedl provedené činnosti, dosažené úspěchy, pozastavil se nad jednotlivými neúspěchy a poděkoval všem dosavadním členům ZO za jejich práci pro obec Naloučany. V závěru svého projevu popřál budoucím členům nového ZO mnoho úspěchů v jejich činnostech.  

Ad 8) Informace:
- Počet a složení členů volební komise – 6 členů, předseda p. Havlíček Radek, místopředseda p. Pospíšil J. ml., zapisovatel sl. Netrdová L., členové pí. Klímová P.,  sl. Klimková Š., p. Hrdlička M.

 • Do voleb kandidují 2 volební sdružení nezávislých kandidátů a jeden nezávislý kandidát, celkový počet kandidátů - 16.
 • Volební lístky musí být rozneseny min. 3 dny před dnem konání voleb
 • Dílčí přezkoumání hospodaření obce, provedeno na základě výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2009 a potvrzení odstranění nedostatků z tohoto přezkoumání, výsledek bez závad (p. Netrda)

ZO bere toto na vědomí.

Ad 10) V diskuzi byla projednávány ohlasy jednotlivých členů ZO a hostů v návaznosti na hodnotící projev starosty obce .

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

 

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany

Usnesení :

č. 022/01-10-2010/3

ZO po projednání po projednání žádostí nesouhlasí se stavbou chatek na pozemku p.č. 1066/18 pro manžele Věra a Petr Dolíhalovi a pro manžele Jana a Petr Tuškovi z důvodu porušení ustanovení kupní smlouvy čl. IV. o prodeji uvedeného pozemku, uzavřené dne 11.11.2004 mezi obcí Naloučany a p. Janem Kubíčkem.

Výsledek hlasování

Pro :

0

Proti :

8

Zdrželi se :

1

Zodpovídá : p. Netrda František

 

č. 023/01-10-2010/4

ZO schválilo dle § 47 odst. 5 a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 1 územního plánu Naloučany.

Výsledek hlasování

Pro :

9

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František

 

č. 024/01-10-2010/5

ZO schválilo rozpočtového opatření č. 3/2010 – zahrnutí neplánovaných výdajů (volby do parlamentu ČR, vybudování chodníku), viz. Příloha zápisu.

Výsledek hlasování

Pro :

9

Proti :

0

Zdrželi se :

0

Zodpovídá : p. Netrda František, pí. Kršková Veronika

 

č. 025/01-10-2010/6

ZO schválilo směnu pozemků p.č. 1136/2 a 1136/5, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví Obce Naloučany za pozemky p.č. 996/2 a 1031/6, k.ú. Naloučany, ve vlastnictví pí. Chládkové M., Naloučany č.p. 36 dle předloženého návrhu smlouvy.

Výsledek hlasování

Pro :

8

Proti :

0

Zdrželi se :

1

Zodpovídá : p. Netrda František

 

Zapsal: p. Havlíček Antonín

Ověřil: pí. Nováčková Jitka, p. Kafka Jaroslav

 

Netrda František

 

Starosta obce Naloučany


Související články:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 9. 2. 2012 (21.02.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 14. 1. 2012 (22.01.2012)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 30. 10. 2011 (03.11.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 24. 9. 2011 (06.10.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 25.6.2011 (03.07.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 25.6.2011 v 19:00 (17.06.2011)
ZU2010+ZPH2010 (07.06.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.5.2011 (20.05.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 9.4.2011 v 18:00 (02.04.2011)
Veřejná vyhláška (22.03.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.3.2011 (10.03.2011)
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (08.03.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 7.3.2011 v 17:30 (27.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 15.2.2011 (15.02.2011)
Návrh rozpočtu Obce Naloučany pro rok 2011 (13.02.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 15.2.2011 v 18:00 (09.02.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 16.1.2011 (21.01.2011)
Pozvánka na zasedání ZO Naloučany 16.1.2011 v 16:00 (09.01.2011)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 10.12.2010 (17.12.2010)
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků Komplexní pozemkové úpravy Naloučany (14.11.2010)
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 7.11.2010 (08.11.2010)
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Naloučany 2010 (17.10.2010)
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (27.09.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.8.2010 (27.08.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.5.2010 (01.06.2010)
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2010 (01.06.2010)
| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 10. 2010 | 5033 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace