Úřední deska

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Naloučany ze dne 1. 11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Naloučany ze dne 1. 11. 2014Místo konání: Obecní úřad Naloučany

Začátek: 16:00 hod

Přítomni: Havlíček Antonín, Bureš Jaroslav, Vařílek Zdeněk, Lysý František, Sklenář Roman, Káfuněk Radek, Klíma Milan

Nepřítomni:

Hosté:-

Program:

1)      Zahájení, složení slibu zvolených zastupitelů

2)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3)      Schválení programu

4)      Rozhodnutí o uvolněných/neuvolněných funkcích starosty a místostarosty

5)      Volba starosty a místostarosty

a)      určení způsobu volby starosty a místostarosty

b)      volba starosty

c)      volba místostarosty

6)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)      určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)      volba členů finančního výboru

c)      volba členů kontrolního výboru

d)      volba předsedy finančního výboru

e)      volba předsedy kontrolního výboru

7)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

8)      Schválení jednacího řádu ZO

9)      Věcný dar odstupujícím členům ZO

10)  Informace:

·        Doručená a odeslaná pošta

11)  Diskuze

 

Zapisovatel: Lysý František

Ověřovatelé zápisu: Bureš Jaroslav, Sklenář Roman

 

Poznámka: ZO – zastupitelstvo obce

Pozvánka na ZO byla zveřejněna dle zákona č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích).

 

Ad 1) Stávající starosta obce zahájil ustavující zasedání a uznal ZO usnášení schopným. Zvolení zastupitelé složili slib a stvrdili jej svými podpisy.

 

Ad 2) Dle § 95 odst. 1 zákona o obcích byl určen zapisovatel a ověřovatelé zápisu.

 

Ad 3) ZO projednalo a schválilo program ustavujícího zasedání

 

Ad 4) Stávající starosta obce seznámil ZO s nutností rozhodnout, zda funkce starosty a místostarosty budou vykonávány jako uvolněná či neuvolněná funkce.

           Starosta obce navrhuje schválit funkce starosty a místostarosty jako neuvolněné.

 

Ad 5a) Stávající starosta obceseznámil ZO s nutností určit způsob volby starosty a místostarosty.

Starosta obce navrhuje provést volbu veřejnou.

 

Ad 5b) Na pozici starosty Obce Naloučany byl navržen p. Havlíček Antonín. Ten svoji kandidaturu přijal. Další kandidát nebyl navržen ani se jiný kandidát nepřihlásil.

 

Ad 5c) Na pozici místostarosty Obce Naloučany byl navržen p. Sklenář Roman. Ten svoji kandidaturu přijal. Další kandidát nebyl navržen ani se jiný kandidát nepřihlásil.

 

Ad 6a) Starosta obce seznámil ZO s nutností určení počtu členů kontrolního a finančního výboru.

          Starosta navrhuje zřídit oba výbory jako tříčlenné (vč. předsedy).

 

Ad 6b) Na členy finančního výboru byli navrženi:

  • Ing. Lysý František
  • Bureš Jaroslav
  • Káfuněk Radek

Všichni svoji kandidaturu přijali.

 

Ad 6c)  Na členy kontrolního výboru byli navrženi:

  • Vařílek Zdeněk
  • Klíma Milan
  • Káfuněk Radek

          Všichni svoji kandidaturu přijali.

 

Ad 6d) Na funkci předsedy finančního výboru byl navržen Ing. Lysý František. Ten svoji kandidaturu přijal.

 

Ad 6e) Na funkci předsedy kontrolního výboru byl navržen p. Vařílek Zdeněk. Ten svoji kandidaturu přijal.

 

Ad 7) Starosta obce seznámil ZO s nutností stanovit výši měsíčních odměn za funkci neuvolněných zastupitelů dle § 72 zákona o obcích.

Starosta navrhuje, po diskuzi členů ZO, tyto výše odměn (po odečtení zákonných srážek):

  • Starosta obce:                         7.000,- Kč
  • Místostarosta obce:                 3.000,- Kč
  • Předseda výboru:                       100,- Kč     
  • Zastupitel obce:                          200,- Kč

Odměny budou vypláceny měsíčně převodem na bankovní účty členů ZO.

 

Ad 8) Starosta předložil ZO jednací řád, kterým se budou řídit všechna zasedání ZO a který je totožný s jednacím řádem stávajícím.

          Starosta obce navrhuje schválit předložený jednací řád.

 

Ad 9) Starosta obce předložil ZO návrh na pořízení věcného daru pro odstupujícího zastupitele p. Pospíšila Jaromíra, jako poděkování za dosavadní působení v ZO, v němž působil v různých funkcích od roku 1994. Věcný dar bude pořízen v hodnotě cca 5.000,- Kč.

 

Ad 10) Starosta obce informoval ZO o doručené a odeslané poště

ZO bere toto na vědomí

 

Ad 11) V diskusi nebylo nic projednáno

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


Usnesení:

 

č. 046/01-11-2014/4

ZO projednalo a schválilo funkce starosty a místostarosty Obce Naloučany jako neuvolněné.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 047/01-11-2014/5a

ZO projednalo a schválilo provést volbu starosty a místostarosty Obce Naloučany volbou veřejnou.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 048/01-11-2014/5b

ZO ve schválené veřejné volbě zvolilo na pozici starosty Obce Naloučany p. Havlíčka Antonína.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

 

č. 049/01-11-2014/5c

ZO ve schválené veřejné volbě zvolilo na pozici místostarosty Obce Naloučany p. Sklenáře Romana.

Výsledek hlasování

Pro:

6

Proti:

0

Zdrželi se:

1

 

č. 050/01-11-2014/6a

ZO projednalo a schválilo zřídit kontrolní i finanční výbor jako tříčlenné.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 051/01-11-2014/6b,d

ZO zvolilo navržené kandidáty jako členy finančního výboru včetně jeho předsedy.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 052/01-11-2014/6c,e

ZO zvolilo navržené kandidáty jako členy kontrolního výboru včetně jeho předsedy.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 053/01-11-2014/7

ZO projednalo a schválilo výše měsíčních odměn za funkci neuvolněných zastupitelů dle § 72 zákona o obcích v navržené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 054/01-11-2014/8

 ZO projednalo a schválilo jednací řád zastupitelstva Obce Naloučany v předložené podobě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

 

č. 055/01-11-2014/9

 ZO projednalo a schválilo nákup věcného daru odstupujícímu zastupiteli p. Pospíšilovi Jaromírovi v navrhované hodnotě.

Výsledek hlasování

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zodpovídá: p. Havlíček Antonín

 

Zapsal: Lysý František

Ověřil: Bureš Jaroslav, Sklenář Roman

 

Havlíček Antonín

 

starosta obce Naloučany


| Autor: administrator | Vydáno dne 03. 11. 2014 | 2059 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zdeSponzorký banner OslavkaSponzorký banner
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace