Koronavirus - Covid 19 - INFORMACE
Kanalizace a ČOV Naloučany a Ocmanice

Stavba kanalizace a ČOV - informace pro občany, 26. 03. 2019

Vážení spoluobčané,

přinášíme Vám další informace o průběhu realizace a vlastně už i provozu kanalizace a ČOV v naší obci.

Realizace vstupuje do své finální fáze, kdy bude dokončena hlavní a nejdelší část splaškové kanalizace a provedena nová dešťová kanalizace ve spodní části obce. Část splaškové kanalizace a ČOV je již od února tohoto roku převzata do užívání provozovatelem Vodárenská akciová společnost Třebíč, postupně jsou napojovány nemovitosti v obou obcích a běží zkušební provoz.Bohužel provoz ČOV prozatím provázejí komplikace ve formě zápachu a hluku šířícího se v této lokalitě. Při jednáních ohledně těchto projevů ČOV bylo konstatováno, že tyto projevy ČOV zásadně prozatím ovlivňují skutečnosti jako je

  • malá napojenost nemovitostí a tudíž malý nátok odpadních vod na ČOV s dlouhým stáním v čerpacích stanicích (zahnívání a vznik sirovodíku)
  • vypouštění obsahu domovních jímek do kanalizace (!!! jejich obsah nesmí být vypouštěn do ČOV, ale musí být odvezen k likvidaci !!!)
  • nedodělky a závady na vlastní technologii a zařízení ČOV, na jejichž odstranění a vylepšení technologie ve směru odstranění nežádoucích projevů se nyní pracuje

Ke znatelnému postupu došlo po vyčištění splaškové komunikace v naší obci, jenž byla částečně ucpána drtí a kamenivem, patrně pocházejícího z doby realizace opravy povrchu komunikace. Kanalizace a ČOV není tedy kompletně dokončena, z vizuálního hlediska zbývá dokončit příjezdovou komunikaci k ČOV, povrchy a oplocení na ČOV a dořešit odstranění nežádoucích projevů.     

Díky celkem příznivým klimatickým podmínkám se již dříve začalo s realizací zbývající části kanalizační sítě v naší obci, zejména pozemcích mimo krajskou komunikaci III/3995. Je takřka dokončena část k potoku Jasinka, kde však zvýšená hladina vody v potoce brání propojení kanalizačních stok mezi břehy. V tomto úseku kanalizace byla provedena technická opatření pro zabránění poklesu a ovlivnění kvality spodních vod v této lokalitě (jílové hrázky), dle návrhu a za dohledu pracovníků fy GEOTest Brno. Propojení kanalizace přes potok bude provedeno nejpozději do konce května tohoto roku. Postupuje také stavba splaškové kanalizace od čerpací stanice u mostu přes řeku Oslavu a souběžné děšťové kanalizace směrem ke křižovatce komunikací III/3992 a III/3995 (křižovatka „u studny“), která byla komplikována členitostí terénu, skladbou a lokalizací pozemků a malým prostorem pro umístění čerpací stanice a obou kanalizací, ale také vyvolanou potřebou opravy trasy vedení telekomunikačních kabelů v této části stavby. Nicméně se vše vyřešilo a podařilo realizovat tak, že uložením stavby nebyly dotčeny pozemky jiných vlastníků a vzniklé škody byly nebo budou majitelům kompenzovány.

A nyní k tomu co nás čeká v nadcházejících měsících. Plánované dokončení stavby je do 31. 05. 2019 a to včetně všech částí kanalizace, domovních přípojek a opravy povrchů místních i krajských komunikací. Toto období bude nejobtížnější části realizace stavby, jelikož pro umožnění výstavby jsou v termínu od 01. 04. do 07. 06. 2019 plánovány uzavírky komunikace III/3995 a to v rozsahu:

  • úplná uzavírka komunikace III/3995 od křižovatky „u studny“ po most přes potok Jasinka, jenž byla vyjádřením obce k tomuto požadována realizovat po částech, taka aby byl zajištěn maximální volný dopravní přístup k nemovitostem
  • částečná uzavírka (posuvné pracovní místo) komunikace III/3995 od křižovatky „u studny“ po obecní úřad
  • vedení objízdné trasy po komunikaci  II/392 od křižovatky s komunikací III/3995 směr Jasenice do obce Pucov a poté od křižovatky komunikací II/392-III/3928 po místní komunikaci směr Naloučany (viz. nákres)

Nejkomplikovanější a nejnáročnější částí výstavby bude realizace v prostoru křižovatky, kde jsou obě kanalizace uloženy nejhlouběji pod úrovní terénu, a v navazující části mezi nemovitostmi č.p 14, 15 a čp. 20, 19, kde je prostor pouze na šířku komunikace pro obě kanalizace. Zbývající trasy kanalizace již zasahují pouze do poloviny komunikace, neboť se již jedná pouze o trasu splaškové kanalizace. V této části kanalizace budou též prováděna technická opatření pro zabránění poklesu a ovlivnění kvality spodních vod v této lokalitě (jílové hrázky), dle návrhu a za dohledu pracovníků fy GEOTest Brno. Vzhledem k havarijnímu stavu původní dešťové kanalizace k potoku Jasinka byla dohodnuta rekonstrukce tohoto úseku s jeho napojením na budovanou dešťovou kanalizaci.

Na závěr nás však čeká ještě jedna komplikace v podobě opravy povrchů komunikací. Povrch krajské komunikace bude opravován metodou recyklace a bude s největší pravděpodobností pro provoz kompletně uzavřena na 5 až 7 dnů a to v úseku od obecního úřadu po most přes potok Jasinka. Povrchy místních komunikací budou opraveny zapravením výkopů a položením nového povrchu o tlouštce cca 5 cm, rozsah oprav povrchů těchto komunikací:

  • celoplošně– od III/3995 kolem č.p. 62 po č.p. 69, od III/3995 k potoku Jasinka, od III/3995 po č.p. 21, nad kostelem od č.p. 4 nad č.p. 78 a od III/3995 po č.p. 53,
  • nad výkopem – ostatní části místních komunikací.

Čeká nás tedy nejproblematičtější část výstavby. V poměrně krátkém časovém úseku dvou měsíců by měla být stavba dokončena a uvedena do provozu předáním investorovi a provozovateli. Věříme, že vše bude provedeno k co největší spokojenosti všech, bez komplikací a velkých a rozsáhlých škod na soukromém majetku. Velice Vám všem děkujeme za Vaši dosavadní trpělivost a shovívavost s přinesenými komplikacemi a přejeme Vám pevné nervy a zdraví v nadcházející části realizace. Všichni věříme, že vždy společně najdeme řešení situací, jenž nám nadcházející období přinese, tak aby Vás stavba omezila co nejméně.

Havlíček Antonín

starosta obce Naloučany


 


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 26. 03. 2019 | 874 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
Knihovna Provozní doba místní knihovny se od čtvrtku 10. 9. 2020 mění na 19:00 - 20:00.ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace