Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení řízení o návrhu Územního plánu Naloučany

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                            oznámení řízení o návrhu Územního plánu Naloučany                   Odbor výstavby a územního rozvoje Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, jako orgán územního plánování ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) a zároveň pořizovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s § 52 odst. 1 a za použití § 22 stavebního zákona a § 171- 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

řízení o návrhu Územního plánu Naloučany
zahrnující k.ú. Naloučany

veřejné projednání návrhu Územního plánu Naloučany se uskuteční na Obecním úřadu Naloučany
ve středu 29. 6. 2022 od 15 hodin.

Od 27. 5. 2022 do 7. 7. 2022 je návrh Územního plánu Naloučany vystaven k nahlédnutí na:

- MěÚ Náměšť nad Oslavou – kancelář orgánu územního plánování č. 117,

- Obci Naloučany,

- webových stránkách Města Náměšť nad Oslavou v sekci Město a úřad → Plánovací dokumenty → Územní plány a zastavěná území → Naloučany

V souladu s ustanovením § 52 odst. 2 stavebního zákona mohou uplatnit námitky proti návrhu územního plánu pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Námitky a připomínky musí být uplatněny písemně a doručeny na adresu MěÚ Náměšť nad Oslavou – odbor výstavby a územního rozvoje, Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě (tj. do 7 dnů ode dne veřejného projednání) stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50 stavebního zákona) změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřilíží v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona. V souladu s ustanovením § 52 odst. 4 stavebního zákona se nepřihlíží ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo vydání Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

 
Mgr. Zdeněk Kundera
vedoucí oddělení úřad územního plánování
odbor výstavby a územního rozvoje
 
Vyvěšeno na úřední desce dne 27. 05. 2022           Vyvěšeno na elektronické úřední desce 27. 05. 2022
Sejmuto dne 08. 07. 2022                                    Sejmuto z elektronické úřední desky 08. 07. 2022   

| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 27. 05. 2022 | 875 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace