Úřední deska

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Naloučany za rok 2022

Informace o výsledcích odpadového hospodářství obce Naloučany za rok 2022

V souladu s § 60 odst. 4 zákona o odpadech informujeme o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu za rok 2022.

1. ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI

Zastupitelstvo obce Naloučany se na svém zasedání dne 22. 10. 2019 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“). Sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu

Sběr a následný svoz k využití probíhal pomocí zvláštních sběrných nádob (kontejnerů), umístěných na několika místech v obci, a to u obecního úřadu a proti domu č.p. 15. Zahrnuje tyto složky komunálního odpadu: plasty včetně nápojových kartonů, papír, sklo a kovy. Jedlé oleje a tuky jsou odevzdávány pracovníku obce a skladovány v 50 l sudech v budově Obecního úřadu, odkud jsou pravidelně odváženy. Svoz bioodpadu probíhá pomocí zvláštních sběrných nádob o objemu 240 l v intervalu 1 x za 14 dní (od dubna do listopadu) nebo jednou měsíčně (od prosince do března) a pomocí velkoobjemových kontejnerů se svozem na vyzvání při jejich naplněnosti. Taktéž je možnost využít služeb sběrného dvora ve městě Náměšť nad Oslavou.

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz směsného (netříděného) odpadu k odstranění uložením na skládku probíhá pomocí sběrných nádob o objemu 120 l nebo 240 l, které jsou sváženy od jednotlivých domů. V roce 2022 probíhal v intervalu 1 x za 14 dní. Svoz a odstranění směsného odpadu je v obci zpoplatněn v rámci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 660,- Kč na poplatníka za rok. Taktéž je možnost využít služeb sběrného dvora ve městě Náměšť nad Oslavou.

Sběr dalších složek komunálního odpadu

Sběr a svoz dalších složek komunálního odpadu, např. nebezpečné odpady, elektro odpadu (vysloužilé elektrospotřebiče), velkoobjemový odpad, pneumatiky, apod., jsou řešeny 2x ročně mobilním svozem v předem avizovaných termínech nebo je lze odevzdávat ve sběrném dvoře ve městě Náměšť nad Oslavou.

Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

Vzniku komunálních odpadů lze účinně předcházet uplatňováním environmentálně příznivého přístupu, který může zahrnovat například:

- nahrazení jednorázových obalů opakovaně použitelnými obaly při nákupu některých komodit (zejména potraviny a drogerie),

- odevzdávání některých výrobků (např. oděvů) k opětovnému využití,

- využití biologicky rozložitelných složek odpadu při domácím kompostování,

- důsledným tříděním vzniklého odpadu na jednotlivé využitelné složky a odevzdáváním těchto v příslušných sběrných nádobách

2. VYPRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

V roce 2022 bylo v obci Naloučany vyprodukováno celkem 101,518 tun odpadu (v roce 2021 vyprodukováno 97,617 tun odpadu).

K 01.01.2022 měla obec 161 obyvatel (údaj ČSÚ).

 

 

2022

2021

Kód odpadu

Název odpadu

Množství [t]

Množství [t]

130208

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

0,006000

0,015000

150110

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

0,238000

0,303000

17103

Tašky a keramické výrobky

6,880000

0,000000

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

24,516000

19,272000

170405

Železo a ocel

0,510000

1,260000

170603

Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

0,052000

0,003000

170802

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

0,035000

0,000000

200101

Papír a lepenka

3,658001

1,991520

200102

Sklo

2,432886

2,742306

200125

Jedlý olej a tuk

0,109000

0,012000

200126

Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

0,160000

0,260000

200127

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

0,225000

0,160000

200139

Plasty

4,318898

4,273980

200140

Kovy

0,277809

0,052900

200201

Biologicky rozložitelný odpad

36,786000

46,476000

200301

Směsný komunální odpad

13,100600

14,277000

200307

Objemný odpad

8,207000

6,519000

3. NÁKLADY NA PROVOZ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Náklady na sběr odpadu - Kč

2022

2021

Komunální odpad

99.757,-

112.206,-

 

BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad)

55.191,-

36.608,-

Papír

14.456,-

10.520,-

Plast

61.228,-

46.622,-

Sklo

8.295,-

5.635,-

Kovy

1.060,-

0,-

Sběrné dvory

52.452,-

23.298,-

Nebezpečné odpady

13.719,-

15.525,-

Objemné odpady

0,-

0,-

Stavební odpad

0,-

12.670,-

Celkem

306.158,-

263.084,-

 

Investice do kontejnerových stání na tříděný odpad - Kč

ND pro nádoby na tříděný odpad

3.557,-

Velkoobjemový kontejner na biodpad

88.000,-

CELKEM

91.557,-

 

Příjmy v OH - Kč

2022

2021

 

Příjmy z poplatků od občanů (celkem)

112.365,-

73.700,-

 

Platby kolektivního systému EKO-KOM

39.650,-

34.371,50

 

Platby za zpětný odběr elektrozařízení (od kolektivních systémů celkem)

0,-

0,-

Výnosy z prodeje druhotných surovin (železo….)

2.280,-

3.500,-

CELKEM

154.295,-

111.571,50

 

Obec Naloučany své odpadové hospodářství v roce 2022 dotovala částkou 151.863,- Kč, bez započtení investic, (v roce 2021 dotovala částkou 151.512,50 Kč).

4. PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

Předcházení vzniku odpadů je prevencí v odpadovém hospodářství. Cílem je snižování množství odpadů. Předcházením vzniku odpadů můžeme konkrétně ušetřit spoustu surovin, energie a snížit spotřebu.

Rady a typy, jak je možné odpadu přecházet a chovat se zodpovědně k přírodě a životnímu prostředí:

 1. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
 2. Nekupujte balenou vodu a šetřete vodou
 3. Nakupujte co nejvíce bezobalově
 4. Kompostujte
 5. Neplýtvejte
 6. Používejte věci co nejdéle
 7. Používejte bazary, re-use centra, swapy, second-handy, charitativní organizace
 8. Hledejte ekologicky šetrnější varianty
 9. A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlejte
 10. Používejte přírodní kosmetiku a ekologické prostředky na mytí nebo si vyrobte vlastní
 11. Choďte pěšky, jezděte na kole, kdykoliv je to možné
 12. Šetřete energií a papírem
 13. Využívejte místní a lokální výrobky, produkty a potraviny
 14. Věci opravujte a omezte nákup nových výrobků
 15. Investujte do kvality
 16. Zkuste si vypěstovat vlastní zeleninu a ovoce
 17. Látkové utěrky a ručníky jsou velmi funkční, omezte používání jednorázových plastových a papírových výrobků

Více najdete na  https://www.esko-t.cz/predchazeni-vzniku-odpadu/

 

MOBILNÍ APLIKACE „TŘÍDĚNÍ V REGIONU TŘEBÍČSKO“, viz QR kód

                                                                                          


| Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 02. 05. 2023 | 549 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace