Úřední deska

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn zde. Pro obec Naloučany je to seznam třebíč.xlsx, po jeho otevření přejít na řádek 2714. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014                                   

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 21. 09. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

EG.D - Oznámení přerušení dodávky elektrické energie dne 07. 10. 2021

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,

údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 07. 10. 2021 od 07:30 do 07. 10. 2021 15:00Obec                                                 Část obce
Kamenná                                   Kamenná   
Naloučany                                         Naloučany
Pyšel                                                  Pyšel
Pyšel                                                  Vaneč

Zahrádka                                           Zahrádka

Vypnutá oblast:
Pyšel celá obec, Vaneč celá obec. Zahrádka celá obec, Častotice Hájenka, Naloučany - mlýn Jeřábek, chatová oblast Naloučany napájená z trafostanice Jeřábek

Společnost EG.D, a. s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el. energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s.


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 21. 09. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2021, dne 14. září 2021 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 14. 09. 2021 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci SERVIS PRO SAMOSPRÁVU - ZASTUPITELSTVO KRAJE - POZVÁNKY NA ZASEDÁNÍ - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2021 a podkladové materiály naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci SERVIS PRO SAMOSPRÁVU - ZASTUPITELSTVO KRAJE - PODKLADY PRO JEDNÁNÍ - Podklady pro jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2021.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 06. 09. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k novému mapování

NOVÉ MAPOVÁNÍ

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona zdrojem informací, které slouží nejen k ochraně práv vlastníků nemovitostí, ale i pro podporu celé řady dalších odvětví (daně, územní plánování, projektování staveb, ochrana životního prostředí atp.). Proto je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce odpovídaly skutečnému stavu v terénu. Platné katastrální mapy přestože jsou již zpravidla vedené digitální podobě, mají převážně původ v 19. století a nedosahují dnes požadované kvality.


| Celá zpráva | Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 31. 08. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

v y z ý v á,

aby se katastrálnímu úřadu přihlásily osoby, které jsou v katastru nemovitostí evidované jako osoby oprávněné z věcných břemen, jejichž zápis byl do katastru převzat z bývalé pozemkové knihy, zemských desek nebo železniční knihy, a které jsou v katastru zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci.

V katastrálním území Naloučany se jedná o tyto osoby:

jméno a příjmení / název  věcné břemeno evidované k 
----------- ----------- -----------

Termín pro přihlášení těchto osob je podle ustanovení § 40 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, možný do 15 dnů ode dne, kdy skončí vyložení obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Naloučany.

Nepřihlásí-li se dotčené osoby do tohoto termínu, věcné břemeno nebude do obnoveného katastrálního operátu převzato.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 27. 08. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

OZNÁMENÍ - zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

OZNÁMENÍ

Obec Naloučany podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

v y h l a š u j e

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-3/2021-710, že v katastrálním území Naloučany obce Naloučany bude dne 4.10.2021 zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov.


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 27. 08. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Volby do PS 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Informace pro voliče – prokazování totožnosti a státního občanství ve volebních místnostech

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví povinnost voliče po příchodu do volební místnosti prokázat totožnost a státní občanství buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.

Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který neumožňuje vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc pro účely výkonu volebního práva.

Z tohoto důvodu je  nanejvýš vhodné, aby voliči ověřili, zda před konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (8. a 9. října 2021), nedojde ke skončení platnosti občanského průkazu a pokud zjistí, že občanský průkaz je již neplatný nebo platnosti do dne voleb pozbude, aby v dostatečném časovém předstihu (nejpozději 30 dní před konáním voleb) požádali kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu. Voliči, kteří budou ve dnech voleb držiteli platného cestovního dokladu, mohou totožnost a státní občanství prokázat tímto dokladem. Jinými doklady nelze totožnost ani státní občanství prokázat. V případě, kdy volič neprokáže totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu umožněno hlasování.


| Rubrika: Volby do PS 2021 | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 27. 08. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
<< |  1   (2)   3   4   5  ...  106  | >>

Celkem 738 článků

Aktuálně
Knihovna Provozní doba místní knihovny se od čtvrtku 10. 9. 2020 mění na 19:00 - 20:00.ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace