Úřední deska

Informace o termínech konání akcí uvedených v čl. 3, odst. 2, Obecně závazná vyhláška č. 02 / 2016, o nočním klidu

Informace o termínech konání akcí uvedených v čl. 3, odst. 2, Obecně závazná vyhláška č. 02 / 2016, o nočním klidu

 

Termín konání

Název akce

30. 07. – 31. 07. 2021

Předpouťová zábava

01. 08. 2021

Pouťová zábava

   

V Naloučanech, dne 12. 07. 2021

 

 

 

Antonín Havlíček
starosta obce

 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 12. 07. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pomoc jihomoravským obcím postižených tornádem

V souvislosti s mimořádnou událostí na Hodonínsku je možno poskytnout materiální pomoc prostřednictvím města Náměšť nad Oslavou, jenž vyhlásilo materiální sbírku pro obyvatele postižené oblasti – aktuálně jsou potřeba především:
  • pevné zakrývací plachty,
  • zdravotnický materiál jako náplasti, obvazy, dezinfekční prostředky na rány,
  • hřebíky
  • pracovní rukavice.
Prosíme, abyste nadále nevozili trvanlivé potraviny a balenou vodu, pouze energetické nápoje.
Sběrné místo je umístěno v zimním stadionu (vrata ze strany od fotbalového hřiště) a bude v provozu v neděli 27.6.2021 od 9 do 17 hodin.
 

Případnou finanční pomoc můžete směřovat na některá z kont zřízených za tímto účelem:

Město Hodonín
123-3116270217/0100.
IBAN: CZ19 0100 0001 2331 1627 0217
BIC: KOMBCZPP
Prostředky z tohoto účtu budou rozděleny mezi občany nejen v Hodoníně, ale i v okolních zasažených obcích - Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte, do které obce váš příspěvek směrujete. Pokud nebude určena obec, bude příspěvek poměrově rozložen mezi těchto pět municipalit. Vaší pomoci si moc vážíme a všem děkujeme.

Obec Lužice zřídila transparentní účet LUŽICE TORNÁDO pro pomoc občanům postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021.
Číslo účtu: 123-3116370277/0100 u KB Hodonín.
Všem dárcům děkujeme.
Informace z Komerční banky - Zviditelnění transparentních účtů trvá až dvě noční zpracování.
Účet budu viditelný zřejmě v pondělí. Odkaz poté zveřejníme. Děkujeme.

Obce Mikulčice na pomoc s odstraněním škod jsme zřídili transparentní účet: 299 222 440/0300, pro zahraniční platbu: IBAN: CZ08 0300 0000 0002 9922 2440. Všem děkujeme za finanční podporu.

Aktuálně potřebujeme: hrábě, lopaty, metle, košťata, KOLEČKA. Na střechy: laty, trámy, hřebíky, kladiva, a tašky. Na noční práce: čelovky, baterky, světla, včetně baterek, elektrocentrály, odvlhčovače, nabité powerbanky.
V současné době díky pomoci Vás všech máme zajištěno dostatek jídla, pití, hyg. potřeby. Další zatím prosím neposílejte. Děkujeme Vám!

Obec Moravská Nová Ves má založen účet, kam je možno posílat finanční příspěvek pro náš městys postižený živelnou pohromou: 1382079379/0800, v.s. 1. Děkujeme,že jste  s námi.

Další možnosti finančního přispění je zaslání finačních prostředků na zřízená konta, případně mohou poslat dárcovské SMS.

Organizátor sbírky - číslo účtu - variabilní symbol
Český červený kříž
- 333999/2700 - 2101
Diecézní charita Brno
- 4211325188/6800 - 2002
Adra
- 66888866/0300 - 390
Diakonie Českobratrské církve evangelické
- 2100691426/2010 -
Člověk v tísni
- 713271329/0300 –

Nadace Via sbírá finanční prostředky prostřednictví portálu Darujme. Nadační fond pomoci založil sbírkový účet na portálu Znesnáze21.

Dárcovské SMS
Diakonie - DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DIAKONIEPOMOC 30; DMS DIAKONIEPOMOC 60; DMS DIAKONIEPOMOC 90
Diecézní charita Brno - DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DCHB 30; DMS DCHB 60; DMS DCHB 90
*cena dárcovské SMS je 30, 60 nebo 90 korun


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 26. 06. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2021, dne 05. července 2021 od 09:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 05. 07. 2021 od 0:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci SERVIS PRO SAMOSPRÁVU - ZASTUPITELSTVO KRAJE - POZVÁNKY NA ZASEDÁNÍ - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2021 a podkladové materiály naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci SERVIS PRO SAMOSPRÁVU - ZASTUPITELSTVO KRAJE - PODKLADY PRO JEDNÁNÍ - Podklady pro jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2021.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 26. 06. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Kontejnery na tříděný odpad - sběr drobného kovového odpadu

V těchto dnech budou obě stanoviště kontejnerů na tříděný odpad doplněna kontejnery na sběr drobného kovového odpadu – šedé zvony.


| Rubrika: Informace | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 25. 06. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor výstavby a územního rozvoje
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor výstavby a územního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.04.2021 podala

Obec Naloučany, IČO 00378208, Naloučany 29, 675 71 Naloučany

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Naloučany

Kompletní změní oznámení je dustupné pod odkazem na úřední desku MěÚ Náměšť nad Oslavou - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Naloučany".

Úřední deska od: 24. 06. 2021                                         Úřední deska do: 09. 07. 2021


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 24. 06. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Oznámení veřejnou vyhláškou
Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci mezi obcemi Náměšť nad Oslavou a Jinošov, Jedov a Naloučany v rámci akce "XXXX. Zámecký vrch" ve dnech 10. a 11. 07. 2021, od 06:00 do 18:30 hod.

Kompletní změní oznámení je dostupné pod odkazem na úřední desku MěÚ Náměšť nad Oslavou - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - XXXX. Zámecký vrch).

Úřední deska od: 23. 06. 2021                                         Úřední deska do: 08. 07. 2021


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 23. 06. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 30. 06. 2021 v 18:30 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 22. 06. 2021 | Informační e-mailVytisknout článek
<< |  1   2   3   4   (5)   6   7   8  ...  106  | >>

Celkem 738 článků

Aktuálně
Knihovna Provozní doba místní knihovny se od čtvrtku 10. 9. 2020 mění na 19:00 - 20:00.ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Říjen  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster@naloucany.cz | Administrace