Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 867 nalezených)Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2024, dne 6. února 2024 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 6. 2. 2024 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci KRAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY - Pozvánka a podkladové materiály naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci RAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 29. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Nabídka kompostérů

Obec Naloučany nabízí možnost zvýhodněného nákupu plastových kompostérů o objemu 770 l pro potřeby domácností svých občanů. Hodnota těchto kompostérů činí cca 3.000,- Kč/kus, příspěvek občanů se předpokládá cca 500,- Kč/kus. Nákup byl realizován z dotačního titulu a jedná se pouze o příspěvek na pokrytí vynaložených vlastních zdrojů obce na tento nákup.

K dispozici je posledních 7 ks kompostérů.

V případě zájmu nám tento sdělte, prosím, jedním z následujících způsobů:
- e-mailem na adresu naloucany@naloucany.cz
- SMS/telefonátem na číslo 725 101 396
- lístkem ve schránce na budově OÚ Naloučany

a to nejpozději do středy 07. 02. 2024.

Do zprávy prosím uveďte Vaše jméno, číslo popisné domu, u kterého by byl kompostér použit a počet kompostérů, o který byste měli zájem. Rozhoduje pořadí doručení zprávy.

Děkujeme za spolupráci


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 23. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - rozpočet pro rok 2024

Na základě ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, zveřejňujeme Schválený rozpočet obce pro rok 2024, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz http://www.naloucany.cz/download.php?soubor=455 (naloucany.cz).

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 15. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 07/2023

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 05/2023, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz 1705000230_sb_schvalene_ro_07_2023.pdf (naloucany.cz)

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 11. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
MASARYKOVO NÁM. 104
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU


OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 05. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Rozšíření služeb Finančního úřadu k problematice daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Tolstého 2
586 01 JIHLAVA

Rozšíření služeb Finančního úřadu
k problematice daně z nemovitých věcí


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 03. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 12. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 20. 12. 2023


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 02. 01. 2024 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - schválené rozpočtové opatření č. 06/2023

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto schválené rozpočtové opatření č. 05/2023, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz 1703191392_sb_schvalene_ro_06_2023.pdf (naloucany.cz)

Listinná podoba dokumentu je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 19. 12. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 29. 11. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Naloučany ze dne 29. 11. 2023


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: administrator | Vydáno dne 18. 12. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na zasedání ZO Naloučany dne 20. 12. 2023 v 18:00 hod

Pozvánka

na zasedání ZO Naloučany dle zákona č. 128/2000 Sb. § 93 odst. 1)


| Celá zpráva | Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 12. 12. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Informace Ordinace praktického lékaře pro dospělé - MUDr. Michael Vavřínek

Ordinace praktického lékaře Náměšť n. Osl., MUDr. Michael Vavřínek oznamuje, že ve dnech
29. 12. 2023 a 02. 01. 2024 neordinuje - dovolená.

Neodkladné případy ošetří MUDr. Pokorný a MUDr. Nekvapilová ve svých ordinačních hodinách.

Děkujeme za pochopení


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 10. 12. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Úřední deska Zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb. - návrh rozpočtu obce Naloučany na rok 2024

Dle nařízení ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků, §16, odst.5, zveřejňujeme tímto návrh rozpočtu obce Naloučany na rok 2024, jenž je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - "Základní sekce" - odkaz "Návrh rozpočtu obce Naloučany na rok 2024".

Listinná podoba dokumentů je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 12. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2023, dne 12. prosince 2023 od 10:00 hod

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 12. 12. 2023 od 10:00 hod v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina. Program jednání naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci KRAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY - Pozvánka a podkladové materiály naleznete na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci RAJ - SAMOSPRÁVA - ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOČINA - TERMÍNY, PODKLADY A ZÁPISY Z JEDNÁNÍ - ZASTUPITELSTVO - MATERIÁLY


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 04. 12. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Naloučany

Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Naloučany

 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč, zveřejňuje tímto Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Naloučany.

Kompletní znění oznámení je dostupné na odkaze - Úřední deska (spucr.cz)

Mapová příloha tohoto oznámení je dostupná na odkaze - Úřední deska (spucr.cz)

 

Úřední deska od: 01. 12. 2023                                         Úřední deska do: 16. 12. 2023


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 01. 12. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek
Úřední deska

Obecně závazná vyhláška obce Naloučany č. 03 / 2023

Obecně závazná vyhláška obce Naloučany č. 03 / 2023,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Naloučany se na svém zasedání dne 2. 11. 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Dle § 12 odst. 1) a 2) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o obcích") zveřejňujeme tuto obecně závaznou vyhlášku obce Naloučany:

  • Obecně závazná vyhláška č. 3 / 2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - k dispozici  elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - " Obecně závazné vyhlášky" - odkaz OZV_03_2023_poplatek_odpadu (naloucany.cz)

Současně s touto obecně závaznou vyhláškou je elektronicky k dispozici na webu obce v sekci "Ke stažení" - " Obecně závazné vyhlášky" - Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Listinná podoba dokumentů je uložena k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.


| Rubrika: Úřední deska | Autor: Antonín Havlíček | Vydáno dne 01. 12. 2023 | Informační e-mailVytisknout článek


Aktuálně
ZubZubní pohotovost

Aktuální rozpis zubní pohotovosti je zdeKD Naloučany Podmínky a ceník pronájmu KD Naloučany platný od 1.1.2024 - zde
Úřední deska
Odkazy
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Návštěvní kniha
michal 22:29 - 24.4.
Děkuji za opravu cesty směr peška. Dobrá práce

Admin 9:51 - 31.5.
Spolek se na vícenákladech podílet nebude. Obec i realizátor stavby provádí vše na své...

Michal 21:31 - 30.5.
Děkuji za info o kanalizaci jeden dotaz bude se spolek podílet na vícenákladech?

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server pspad
Webmaster: Ing. František Lysý webmaster(zavináč)naloucany.cz | Administrace